ลูกท้องเสีย

การขับถ่ายของทารก และการแก้ไขหากลูกขับถ่ายผิดปกติ

การขับถ่ายของทารก และการแก้ไขหากลูกขับถ่ายผิดปกติ

MamaExpert Team 26 May 2014

ธรรมชาติการขับถ่ายของทารก ทารกเเรกเกิด อายุ 1วัน 1สัปดาห์ 1 เดือนและ 1 ปี ย่อมมีการขับถ่ายที่แตกกต่างกันออกไป แปรผันตามกระบวนการทำงานของระบบขับถ่ายและสารอาหารที่ได้รับในแต่ละช่วงวัยการเจริญเติบโต  การ...

การขับถ่ายของทารก ลูกท้องผูก ลูกท้องเสีย

การขับถ่ายของเด็กที่ ” กินนมแม่อย่างเดียว”

การขับถ่ายของเด็กที่ ” กินนมแม่อย่างเดียว”

MamaExpert Team 26 March 2013

อุจจาระของเด็กทารกที่กินนมแม่อย่างเดียวจะค่อนข้างเหลว บางครั้งถึงกับเป็นน้ำ  อุจจาระจะมีสีและลักษณะแตกต่างกันขึ้นกับอายุและอาหารที่แม่รับประทาน   การเปลี่ยนแปลงอุจจาระของทารกที่กินนมแม่มีเป็นลำดับดังน...

การขับถ่ายของทารก ถ่ายท้องเสียในเด็ก ถ่ายนมแม่