ถ่ายท้องเสียในเด็ก

การขับถ่ายของเด็กที่ ” กินนมแม่อย่างเดียว”

การขับถ่ายของเด็กที่ ” กินนมแม่อย่างเดียว”

MamaExpert Team 26 March 2013

อุจจาระของเด็กทารกที่กินนมแม่อย่างเดียวจะค่อนข้างเหลว บางครั้งถึงกับเป็นน้ำ  อุจจาระจะมีสีและลักษณะแตกต่างกันขึ้นกับอายุและอาหารที่แม่รับประทาน   การเปลี่ยนแปลงอุจจาระของทารกที่กินนมแม่มีเป็นลำดับดังน...

การขับถ่ายของทารก ถ่ายท้องเสียในเด็ก ถ่ายนมแม่