ลูกถ่ายเหลวใช่ลูกท้องเสียหรือไม่ แม่มือใหม่ควรรู้

30 March 2018
25758 view

ลูกถ่ายเหลว

ความปกติในการขับถ่ายของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน เด็กบางคนถ่ายวันละ 1-2 ครั้ง ในขณะที่เด็กบางคนอาจถ่าย 2 วันครั้ง ทั้งนี้หากลูกรักมีอาการถ่ายบ่อย ผิดปกติไปจากเดิม โดยถ่ายเหลวเป็นน้ำหรืออาจมีมูก มีเลือดปน คุณพ่อคุณแม่หลายๆ คน อาจจะไม่รู้ถึงอาการลูกถ่ายเหลวว่าเป็นเพราะอะไรและควรจะดูแลเบื้องต้นอย่างไร Mama expert มีขั้นตอนการดูแลลูกๆ เบื้องต้นเมื่อลูกถ่ายเหลวมาฝาก ให้คุณพ่อคุณแม่อ่านกันค่ะ มาดูกันว่าลูกถ่ายเหลวเกิดจากอะไรได้บ้าง ดังนี้..

เพราะอึ สามารถบอกอาการ และอาจส่งผลต่ออารมณ์ของลูกน้อย หากการขับถ่ายของลูกผิดปกติ เราจะได้หาวิธีแก้ไขได้ทันที แค่ 3 ขั้นตอนง่ายๆ เช็กได้ทุกวัน มาเช็กกันเลย

ลูกถ่ายเหลวใช่ลูกท้องเสียหรือไม่

ท้องเสียหรืออุจจาระร่วง หมายถึง อาการที่ถ่ายอุจจาระเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป หรือถ่ายเป็นมูกเลือดตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป ภายใน 24 ชั่วโมง อาการเหล่านี้หากมีอาการไม่เกิน 2 สัปดาห์ จะเรียกว่า ท้องเสียเฉียบพลัน แต่หากนานเกิด 2 สัปดาห์จะเรียกว่า ท้องเสียเรื้อรัง ท้องเสียเป็นอาการขับถ่ายอุจจาระออกมามีลักษณะเหลวปนนํ้า หรือถ่ายเป็นนํ้า และมักจะถ่ายบ่อยครั้ง เด็กที่ถ่ายอุจจาระเป็นน้ำมากกว่า 6 – 8 ครั้งต่อวันนั้นแสดงว่าท้องเสีย แต่บางครั้งอาจเป็นการยากที่จะบอกว่าเด็กท้องเสียหรือไม่ เนื่องจากอุจจาระของเด็กตามปกติจะมีลักษณะเหลว ดังนั้นถ้าเด็กขับถ่ายบ่อยมากครั้งกว่าปกติ และอุจจาระมีลักษณะเหลวเป็นน้ำ ให้สงสัยว่าอาจมีอาการท้องเสียตามนิยามค่ะ

ในทารกแรกเกิดที่กินนมแม่ จะถ่ายอุจจาระเนื้อนิ่มและวันละหลายครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นปกติ การที่จะบอกว่าทารกท้องเสียจะต้องอาศัยข้อมูลเพิ่มเติ่มเช่น ลักษณะอุจจาระเปลี่ยนไปจากปกติ การมีไข้ร่วมด้วย มีภาวะขาดน้ำ เป็นต้น

ลูกถ่ายเหลวคุณแม่ดูแลอย่างไร

  1. เมื่อลูกมีอาการถ่ายเหลวเนื่องจากท้องเสียนานเกิน 6 ชั่วโมง ควรรีบพาไปพบแพทย์ทันที
  2. สำหรับเด็กที่กินนมแม่ สามารถกินนมแม่ต่อไปได้โดยไม่ต้องหยุด 
  3. ให้ลูกดื่มน้ำเกลือแร่โออาร์เอส เมื่อถ่ายเหลว เพื่อป้องกันการขาดน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย 
  4. ตรวจดูว่าลูกมีไข้หรือไม่ ถ้ามีให้เช็ดตัวลดไข้ 
  5. ระมัดระวังเรื่องความสะอาด ล้างมือทุกครั้งหลังออกจากห้องน้ำ หลังเปลี่ยนผ้าอ้อม จะช่วยในเรื่องสุขอนามัยที่ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งความสะอาดของขวดนมและอุปกรณ์การเตรียมอาหารให้ลูกทุกครั้ง

ลูกถ่ายเหลวแบบไหนที่ต้องพบแพทย์

ในเด็กเล็กที่มีอาการถ่ายอุจจาระบ่อยและมีลักษณะเหลวเป็นน้ำ ตั้งแต่ 3 ครั้งใน 1 วัน หรือถ่ายเหลวมีมูกเลือดปนอย่างน้อย 1 ครั้ง มีผื่นขึ้นตามร่างกาย ตัวเหลืองตาเหลือง ในเด็กบางคนมีอาการอาเจียนและเป็นไข้ร่วมด้วย คุณพ่อคุณแม่ต้องรีบพาลูกไปพบแพทย์ให้โดยเร็ว เนื่องจากจะทำให้ลูกเสียน้ำและเกลือแร่ในร่างกายมากเกินไป ถ่ายปัสสาวะน้อยลง ทำให้มีอาการอ่อนเพลีย ถ้าร่างกายขาดน้ำมากอาจเกิดอาการช็อกและถึงขั้นเสียชีวิตได้ 

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่

1. การขับถ่ายของทารก

2. วิธีรับมือเมื่อลูกน้อยถ่ายยาก

3. ปัญหาเด็กท้องผูก

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team

อ้างอิง

1. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.ท้องเสีย ซ่อมได้ ไม่ยาก.เข้าถึงได้จาก http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/dic/knowledge_full.php?id=24 .[ค้นคว้าเมื่อ 6 มีนาคม 2561]

2. มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย. พญ. ศิริพัฒนา ศิริธนารัตนกุล.ลูกอายุ1เดือน ถ่ายจนก้นแดง.เข้าถึงได้จาก http://www.thaibreastfeeding.org/page.php?id=96 .[ค้นคว้าเมื่อ 6 มีนาคม 2561]

3. Babycenter.Diarrhea in babies.เข้าถึงได้จาก https://www.babycenter.com/0_diarrhea-in-babies_82.bc .[ค้นคว้าเมื่อ 6 มีนาคม 2561]