ตั้งชื่อมงคล

หลักการตั้งชื่อ  หลักการดูกาลกิณีชื่อ เพื่อมงคลชีวิต

หลักการตั้งชื่อ หลักการดูกาลกิณีชื่อ เพื่อมงคลชีวิต

MamaExpert Team 14 January 2014

หลักการตั้งชื่อ  หลักการดูกาลกิณีชื่อ เพื่อมงคลชีวิต เพราะชื่อเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด จนถึงวันสุดท้ายของชีวิต หลายๆคนจึงมีความเชื่อว่าชื่อนั้นมีความขลัง มีพลังบางอย่างที่จะนำพาชึวิตของเราไปใ...

การตั้งครรภ์ ตั้งชื่อตามวันเกิด ตั้งชื่อมงคล