หลักการตั้งชื่อลูกวันอังคาร อักษรที่เป็นกาลกิณีของคนเกิดวันอังคาร

09 December 2016
18588 viewเด็กที่เกิดวันอังคาร

(เริ่มนับตั้งแต่ 6.00 น. ของเช้าวันอังคาร จนถึง 5.59 น. ของเช้าวันพุธ) มีสติปัญหาดี เฉลียวฉลาด ใจแข็งไม่กลัวใคร กล้าแสดงออก มีความร้อนแรงในอารมณ์อยู่ที่ใจ มักเอาแต่ใจตนเองเป็นใหญ่ ถ้อยคำเจรจาเป็นคนโผงผาง มักหูเบาเชื่อคนได้ง่ายและเป็นคนขวัญอ่อนอยู่ลึกๆ

อักษรที่เป็น “บริวาร”จ ฉ ช ซ ฌ ญ
อักษรที่เป็น “อายุ”ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
อักษรที่เป็น “เดช”ด ต ถ ท ธ น
อักษรที่เป็น “ศรี”บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อักษรที่เป็น “มูละ”ย ร ล ว
อักษรที่เป็น “อุตสาหะ”ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
อักษรที่เป็น “มนตรี”หมวดสระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
อักษรที่เป็น “กาลกิณี”ก ข ค ฆ ง

ความหมายของตัวอักษรที่ซ่อนอยู่ในชื่อ

  • อักษรที่เป็นบริวารบาร คือ มีแผ่ไพศาล มีผู้ใต้บังคับบัญชี สามี ภรรยา มิตร ญาติ ผู้ให้การสนับสนุน
  • อักษรที่เป็นอายุ คือ ความอุดมสมบูรณ์ สุขภาพดี สดชื่นร่วมเย็นในการเป็นอยู่ ไร้อุปสรรครบกวน
  • อักษรที่เป็น เดช คือ วาจา กาย และใจที่เป็นศักดิ์สิทธิ์ มีอำนาจวาสนา เกียรติยศ ชื่อเสียง อิทธิพลบารมี
  • อักษรที่เป็นศรี คือ ความเจริญในการอุปถัมภ์ของผู้ใหญ่ มีคนเมตตาเอ็นดูตลอดเวลา ชะตาชีวิตที่ดี
  • อักษรที่เป็นมูละ คือ ความมั่งคั่ง ร่ำรวย ประสบความสำเร็จ มีทรัพย์และมรดกที่เกิดใหม่ให้กับชีวิต
  • อักษรที่เป็นอุต สาหะ คือ ความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง การลงทุนสมปรารถนา เป็นเจ้าคนนายคน เรียนเก่ง
  • อักษรที่เป็นมนตรี คือ มีคนคอยช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก เจริญรุ่งเรืองรวดเร็วกว่าคนอื่น
  • อักษรที่เป็นกาลกิณี คือ ปัญหาและอุปสรรคที่คอยติดตามอยู่ตลอดเวลา อัปมงคลและโชคร้าย

บทความที่เกี่ยวข้อง