หลักการตั้งชื่อลูกวันอาทิตย์ อักษรที่เป็นกาลกิณีของคนเกิดวันอาทิตย์

09 December 2016
13094 view

คนเกิดวันอาทิตย์

(เริ่มนับตั้งแต่ 6.00 น. ของเช้าวันอาทิตย์ จนถึง 5.59 น. ของเช้าวันจันทร์) บุคลิกลักษณะเป็นคนคล่องแคล่วว่องไว ใจนักเลง กล้าหาญ บางคราวก็นิ่มนวลอ่อนหวานต่อเพศตรงข้าม เปิดเผย เป็นคนมีระเบียบเรียบร้อย ชอบผจญภัยต่อเรื่องแปลกใหม่และท้าทายอยู่เสมอ มักมีบริการห้อมล้อมมากมาย

อักษรต้องใช้และอักษรต้องเลี่ยงของคนวันอาทิตย์

อักษรที่เป็น “บริวาร”หมวดสระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
อักษรที่เป็น “อายุ”ก ข ค ฆ ง
อักษรที่เป็น “เดช”จ ฉ ช ซ ฌ ญ
อักษรที่เป็น “ศรี”ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
อักษรที่เป็น “มูละ”ด ต ถ ท ธ น
อักษรที่เป็น “อุตสาหะ”บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อักษรที่เป็น “มนตรี”ย ร ล ว
อักษรที่เป็น “กาลกิณี”ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ

ความหมายของตัวอักษรที่ซ่อนอยู่ในชื่อ

  • อักษรที่เป็นบริวารบาร คือ มีแผ่ไพศาล มีผู้ใต้บังคับบัญชี สามี ภรรยา มิตร ญาติ ผู้ให้การสนับสนุน
  • อักษรที่เป็นอายุ คือ ความอุดมสมบูรณ์ สุขภาพดี สดชื่นร่วมเย็นในการเป็นอยู่ ไร้อุปสรรครบกวน
  • อักษรที่เป็น เดช คือ วาจา กาย และใจที่เป็นศักดิ์สิทธิ์ มีอำนาจวาสนา เกียรติยศ ชื่อเสียง อิทธิพลบารมี
  • อักษรที่เป็นศรี คือ ความเจริญในการอุปถัมภ์ของผู้ใหญ่ มีคนเมตตาเอ็นดูตลอดเวลา ชะตาชีวิตที่ดี
  • อักษรที่เป็นมูละ คือ ความมั่งคั่ง ร่ำรวย ประสบความสำเร็จ มีทรัพย์และมรดกที่เกิดใหม่ให้กับชีวิต
  • อักษรที่เป็นอุต สาหะ คือ ความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง การลงทุนสมปรารถนา เป็นเจ้าคนนายคน เรียนเก่ง
  • อักษรที่เป็นมนตรี คือ มีคนคอยช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก เจริญรุ่งเรืองรวดเร็วกว่าคนอื่น
  • อักษรที่เป็นกาลกิณี คือ ปัญหาและอุปสรรคที่คอยติดตามอยู่ตลอดเวลา อัปมงคลและโชคร้าย