ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอาทิตย์ ชื่อมงคล ชื่อถูกโฉลก ชื่อหล่อไม่เชย สำหรับเด็กชายที่เกิดวันอาทิตย์

06 December 2016
89071 view

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอาทิตย์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดูดวงคนเกิดวันอาทิตย์ คนเกิดวันอาทิตย์มักมีวาสนาดี จึงมักมีดวงชะตาที่ดี มีบุญมีวาสนาดี ส่วนใหญ่แล้วจะมียศมีศักดิ์ ฐานะดี มีทรัพย์มีบริวารมาก

ลักษณะนิสัยของคนเกิดวันอาทิตย์ เป็นคนทำคุณใครไม่ขึ้นอย่างดีก็เสมอตัว แต่ทำดีแล้วอย่างไรก็เป็นบุญ เพราะคนเกิดวันอาทิตย์ ดวงชะตาตกน้ำไมไหลตกไฟไม่ไหม้ มักมีคนเกื้อกูลส่งเสริมเสมอ

อุปนิสัย เป็นคนใจกว้าง มีน้ำใจไมตรีกับเพื่อฝูงเสมอ ใจนักเลง กล้าได้กล้าเสีย มีเงินมากใช้มาก มีน้อยใช้น้อย ยามตกต่ำ ก็ไม่หวั่นไหว มีความทะเยอทะยานสูง มีความเป็นผู้นำ เชื่อมั่นในตัวเองสูง รักอิสระ มีอุดมการณ์ มีคุณธรรมประจำใจ ปัญญาดี อ่อนไหว ใจร้อน รักศักดิ์ศรี รักเกียติ มาก

ดวงชะตาผู้เกิดวันอาทิตย์ตอนเช้า ต้องดิ้นรนอยู่เสมอ ต้องสู้ด้วยความอดทน และ ทำงานจึงจะก้าวได้อย่างมีเกียรติ

ดวงชะตาผู้เกิดวันอาทิตย์ตอนกลางคืน มักเป็นคนสุภาพดี หาญกล้า เชื่อมั่นในตัวเอง ตัดสินใจเร็ว ปราดเปรียว มีคุณธรรม แต่บางคน ใช้เงินเก่งมีเท่าใดหมด ใจเด็ดเดี่ยว

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


ชื่อมงคล ชื่อเหมาะสมกับเด็กชายที่เกิดวันอาทิตย์

คนเกิดวันอาทิตย์นั้นต้องผิวดำแดงจึงจะเหมาะสม แต่ถ้าผิวขาว หรือขาวเหลือ ต้องหน้าผาก กว้างจึงจะถือว่าเป็นมงคล ชื่อสำหรับคนวันอาทิตย์มีมากมายนับร้อยนับพันชื่อ แต่วันนี้ mamaexpert ขอแนะนำชื่อเด็กชายงที่เกิดวันอาทิตย์ที่ไพเราะ ชื่หล่อ ไม่เชย มีความเป็นมงคล และความหมายดีมาฝากคุณพ่อคุณแม่เพื่อเป็นตัวเลือกในการตั้งชื่อลูกชาย ดังนี้

 • กฤชพล อ่านว่า กริด-ชะ-พล แปลว่า กำลังของมีดสองคม
 • กฤดาการ อ่านว่า กริ-ดา-กาน แปลว่า บารมีอันยิ่งที่ได้ทำไว้
 • กฤตวิทย์ อ่านว่า กริด-ตะ-วิด แปลว่า ผู้เรียนวิชาจบแล้ว
 • กวิน อ่านว่า กะ-วิน แปลว่า ดี
 • กิตติคุณ อ่านว่า กิด-ติ-คุน แปลว่า ผู้มีคุณที่เลื่องลือ
 • คณาธิป อ่านว่า คะ-นา-ทิบ แปลว่า ผู้เป็นหัวหน้า
 • คณิน อ่านว่า คะ-นิน แปลว่า เป็นใหญ่ในคณะ เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
 • คณินทร์ อ่านว่า คะ-นิน แปลว่า เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
 • คุณภัทร อ่านว่า คุน-นะ-พัด แปลว่า เจริญด้วยความดี
 • จารุวิทย์ อ่านว่า จา-รุ-วิด แปลว่า มีความรู้งาม งามด้วยความรู้
 • จิณณ์ อ่านว่า จิน แปลว่า ประพฤติดีแล้ว
 • จุลปรีชา อ่านว่า จุน-ละ-ปรี-ชา แปลว่า ความกำหนดรู้ในสิ่งที่เล็ก
 • ชนนน อ่านว่า ชะ-นะ-นน แปลว่า การสืบเชื้อสาย
 • ชนุตต์ อ่านว่า ชะ-นุด แปลว่า คนที่สูงสุด
 • ชนุตม์ อ่านว่า ชะ-นุด แปลว่า คนที่สูงสุด
 • ชนุตร์ อ่านว่า ชะ-นุด แปลว่า คนที่ดีกว่า ดีกว่าคนอื่น
 • ชวโรจน์ อ่านว่า ชะ-วะ-โรด แปลว่า รุ่งเรืองด้วยเชาวน์ปัญญา
 • ชัชนันท์ อ่านว่า ชัด-ชะ-นัน แปลว่า ความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข
 • ชาคริต อ่านว่า ชา-คริด แปลว่า ผู้มีความเพียร
 • ชาตวิทย์ อ่านว่า ชา-ตะ-วิด แปลว่า เกิดความรู้
 • ชิติพัทธ์ อ่านว่า ชิ-ติ-พัด แปลว่า เกี่ยวข้องกับชัยชนะ มีชัยชนะอันมั่นคง
 • ชินกฤต อ่านว่า ชิ-นะ-กริด แปลว่า สร้างชัยชนะ มีชัยชนะ
 • ชินดนัย อ่านว่า ชิน-ดะ-ไน แปลว่า บุตรผู้ชนะ บุตรของพระชินะ พุทธบุตร
 • ฐิตวัฒน์ อ่านว่า ถิ-ตา-วัด แปลว่า มีความเจริญที่ตั้งมั่นแล้ว
 • ณัช อ่านว่า นัด แปลว่า เกิดมาเพื่อความรู้ ผู้ให้เกิดความรู้
 • ณัชพล อ่านว่า นัด-ชะ-พน แปลว่า มีพลังของนักปราชญ์
 • ณัฏฐ์ อ่านว่า นัด แปลว่า ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
 • ตรัยคุณ อ่านว่า ไตร-คุณ แปลว่า มีคุณสามประการ
 • ติณณ์ อ่านว่า ติน แปลว่า ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้ว
 • เตชิต อ่านว่า เต-ชิด แปลว่า คมกล้า หรือฉลาดเฉียบแหลม
 • เตชินท์ อ่านว่า เต-ชิน แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่
 • เตวิช อ่านว่า เต-วิด แปลว่า มีวิชาสามประการ มีความรู้พิเศษสามประการ
 • ทีปต์ อ่านว่า ทีบ แปลว่า รุ่งเรือง โชติช่วงชัชชวาล
 • ธนวิชญ์ อ่านว่า ทะ-นะ-วิด แปลว่า มีความรู้เรื่องทรัพย์
 • ธนวิทย์ อ่านว่า ทะ-นะ-วิด แปลว่า รู้เรื่องทรัพย์
 • ธนวินท์ อ่านว่า ทะ-นะ-วิน แปลว่า ได้ทรัพย์สิน มีทรัพย์
 • ธนาธิป อ่านว่า ทะ-นา-ทิบ แปลว่า เจ้าแห่งทรัพย์
 • ธาวิต อ่านว่า ทา-วิด แปลว่า บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว
 • ธาวิน อ่านว่า ทา-วิน แปลว่า ผู้บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว
 • นิธิกร อ่านว่า นิ-ทิ-กอน แปลว่า ผู้สร้างขุมทรัพย์
 • ปฏิภาณ อ่านว่า ปะ-ติ-พาน แปลว่า ไหวพริบดี
 • ปภาวิน อ่านว่า ปะ-พา-วิน แปลว่า ผู้มีเดช มีอำนาจ
 • ปภาวินท์ อ่านว่า ปะ-พา-วิน แปลว่า ได้รับแสงสว่าง
 • ปองคุณ อ่านว่า ปอง-คุน แปลว่า มุ่งหวังสิ่งที่ดีงาม
 • ปัญญาโชติ อ่านว่า ปัน-ยา-โชด แปลว่า ความรุ่งเรืองด้วยปัญญา
 • ปิยังกูร อ่านว่า ปิ-ยัง-กูน แปลว่า ลูกชายผู้เป็นที่รัก
 • พิชญะ อ่านว่า พิด-ชะ-ยะ แปลว่า นักปราชญ์
 • ภควัต อ่านว่า พะ-คะ-วัด แปลว่า ผู้มีโชค
 • ภคิน อ่านว่า พะ-คิน แปลว่า ผู้มีโชค มีสิริมงคล
 • ภัทรดนัย อ่านว่า พัด-ทระ-ดะ-ไน แปลว่า ลูกชายผู้เจริญ
 • ภาคิน อ่านว่า พา-คิน แปลว่า ผู้มีโชค มีกำไร
 • ภูมิภัทร อ่านว่า พู-มิ-พัด แปลว่า ผู้ประเสริฐในแผ่นดิน
 • ภูรี อ่านว่า พู-รี แปลว่า แผ่นดิน ปัญญากว้างไกล
 • ภูวดล อ่านว่า พู-วะ-ดน แปลว่า แผ่นดิน
 • ภูวนนท์ อ่านว่า พู-วะ-นน แปลว่า พอใจในแผ่นดิน
 • ยิ่งคุณ อ่านว่า ยิ่ง-คุน แปลว่า มีคุณยิ่ง
 • ยุติวิชญ์ อ่านว่า ยุ-ติ-วิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความยุติธรรม
 • วชิรวิทย์ อ่านว่า วะ-ชิ-ระ-วิด แปลว่า มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร
 • วิชญ์ อ่านว่า วิด แปลว่า ผู้รู้ นักปราชญ์
 • ชญะ อ่านว่า วิด-ชะ-ยะ แปลว่า นักปราชญ์
 • วุฒิภัทร อ่านว่า วุด-ทิ-พัด แปลว่า เจริญและดีงาม
 • อัคคเดช อ่านว่า อัก-คะ-เดด แปลว่า ความสง่างาม
 • อาชว์ อ่านว่า อาด แปลว่า ความซื่อตรง
 • อาชวิน อ่านว่า อาด-ชะ-วิน แปลว่า ผู้มีความซื่อตรง
 • อาชัญ อ่านว่า อา-ชัน แปลว่า บุรุษอาชาไนย หมายถึงคนที่ดียิ่ง

ชื่อเพราะๆและไม่เชยที่ Mamaexpert นำมาฝากในวันนี้ คงพอเป็นไอเดียในการตั้งชื่อเจ้าตัวน้อยที่กำลังจะเกิดมาในเร็ววันนี้ การตั้งชื่อลูกให้มีความหมายดี ชื่อเพราะ ชื่อมงคล ช่วยให้พ่อแม่อย่างเราสบายใจนับเป้นการเริ่มต้นที่ดีให้กับลูกด้วยค่ะ สำหรับบ้านไหนที่เตรียมคลอดลูกสาววันอาทิตย์ คลิกเลย  >>>  ตั้งชื่อลูกสาววันอาทิตย์

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team