ไข้สูงในเด็ก

เช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำอุ่นผสมมะนาว ไข้ลดเร็ว ป้องกันลูกชักจากไข้สูง

เช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำอุ่นผสมมะนาว ไข้ลดเร็ว ป้องกันลูกชักจากไข้สูง

MamaExpert Team 18 September 2014

ขออนุญาตเผยแพร่ ผลงานการวิจัย ของ พว. ชลิดา ภาวนาเกษมศานต์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประจำโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการเช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำอุ่นผสมมะนาว จากผลงานการวิจัยพบว่า อุณหภูมิลดล...

ยาลดไข้เด็ก เช็ดตัวลดไข้ ไข้สูงในเด็ก

ลดไข้…ให้ถูกวิธี

ลดไข้…ให้ถูกวิธี

MamaExpert Team 10 December 2013

ทุกครั้งเมื่อลูกมี “ไข้” นับเป็นความกังวลใจของพ่อแม่ และหากยิ่งลูกมีไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียสขึ้นไป ก็ยิ่งสร้างความวิตกกังวลว่าลูกอาจชัก ดั้งนั้นพ่อแม่จึงควรเตรียมตัวเพื่อรับมือพร้อมป้องกันลูกน้อยของ...

ยาลดไข้เด็ก ลูกมีไข้ ไข้สูงในเด็ก