ไข้สูงในเด็ก

เช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำอุ่นผสมมะนาว ไข้ลดเร็ว ป้องกันลูกชักจากไข้สูง

เช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำอุ่นผสมมะนาว ไข้ลดเร็ว ป้องกันลูกชักจากไข้สูง

MamaExpert Team 18 September 2014

ขออนุญาตเผยแพร่ ผลงานการวิจัย ของ พว. ชลิดา ภาวนาเกษมศานต์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประจำโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการเช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำอุ่นผสมมะนาว จากผลงานการวิจัยพบว่า อุณหภูมิลดล...

ยาลดไข้เด็ก เช็ดตัวลดไข้ ไข้สูงในเด็ก