เช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำอุ่นผสมมะนาว ไข้ลดเร็ว2เท่า ป้องกันลูกชักจากไข้สูง

19 August 2016
131785 view

เช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำอุ่นผสมมะนาวขออนุญาตเผยแพร่ ผลงานการวิจัย ของ พว. ชลิดา ภาวนาเกษมศานต์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประจำโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการเช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำอุ่นผสมมะนาว จากผลงานการวิจัยพบว่า อุณหภูมิลดลงเป็น 2 เท่า เมื่อเทียบกับน้ำอุ่นเปล่าๆ เป็นเรื่องดี ที่ www.mamaexpert.com ต้องขอบอกต่อ เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อคุณแม่ทั้งหลายและบุคคลทั่วไปค่ะ

เช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำอุ่นผสมมะนาวดีอย่างไร 

นางสาวชลิดา ภาวนาเกษมศานต์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประจำโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย เรื่อง “ประสิทธิผลของการใช้น้ำอุ่นผสมน้ำมะนาว ในการเช็ดตัวลดไข้ในผู้ป่วยเด็กที่รักษาในโรงพยาบาลนครพิงค์” และประสบผลสำเร็จ สามารถลดไข้ได้ดีกว่าการใช้น้ำอุ่นธรรมดาเช็ดตัว ใช้เป็นทางเลือกในการให้การพยาบาล เพื่อลดไข้ในผู้ป่วยเด็กและกลุ่มอายุอื่นๆ ได้ เนื่องจากมะนาวเป็นสมุนไพรที่หาง่าย ราคาถูก

ในปี 2556 มีผู้ป่วยเด็กเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์จำนวน 782 ราย ในจำนวนนี้ 2 ราย มีอาการชักเนื่องจากมีไข้สูง ทำให้ผู้ปกครองที่ดูแลผู้ป่วยมีความวิตกกังวล โดยขณะผู้ป่วยมีไข้ขึ้นสูง ผู้ปกครองบางรายไม่ให้ความร่วมมือ เนื่องจากให้เหตุผลว่า การเช็ดตัวใช้เวลานาน หลังเช็ดแล้วไข้ลดลง และกลับสูงขึ้นในเวลาไม่นาน ผู้วิจัยจึงสนใจทำการศึกษาการใช้น้ำอุ่นผสมน้ำมะนาวมาใช้เช็ดตัวลดไข้ โดยศึกษากลุ่มผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีไข้สูงกว่า 38.5 องศาเซลเซียส จำนวน 60 ราย ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 – 7 กรกฎาคม 2557 โดยใช้วิธีการเช็ดตัวแบบผสมผสานระหว่างการเช็ดตัวและห่อพันตัว เป็นเวลานาน 15 นาที และวัดไข้ซ้ำหลังเช็ดตัวแล้ว 15 นาที เปรียบเทียบกับเด็กที่ใช้วิธีเช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำอุ่นอย่างเดียว

เช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำอุ่นผสมมะนาวไข้ลดเร็วจริงไหม

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การเช็ดตัวด้วยน้ำอุ่นผสมน้ำมะนาว ให้ผลต่อการลดไข้ได้ อุณหภูมิร่างกายลดลงกว่าเดิมเฉลี่ย 1.2 องศาเซลเซียส เช่นหากมีไข้ 38.5 องศาเซลเซียส หลังเช็ดด้วยวิธีนี้ไข้ลดลงเหลือ 37.3 องศาเซลเซียส ในขณะที่เด็กที่เช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำอุ่นธรรมดาทั่วไป ลดอุณหภูมิได้เฉลี่ย 0.67 องศาเซลเซียสเท่านั้น ชี้ให้เห็นว่าการใช้น้ำอุ่นผสมน้ำมะนาวเช็ดตัวลดไข้ ให้ผลในการลดอุณหภูมิร่างกายได้ดีกว่าการใช้น้ำอุ่นอย่างเดียว ประมาณ 2 เท่าตัว

เช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำอุ่นผสมมะนาวเลือกมะนาวอย่างไร

 มะนาวที่นำมาศึกษาครั้งนี้ เป็นมะนาวพันธุ์แป้นเขียว ที่มีในท้องตลาดทั่วไป การผสมจะใช้มะนาว 1 ผล ต่อน้ำอุ่นอุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส ปริมาณ 2,000 ซี.ซี. การผ่ามะนาวต้องผ่าใต้น้ำและบีบใต้น้ำ เพื่อให้ได้น้ำมันจากผิวด้วย ซึ่งกลิ่นของน้ำมันผิวมะนาว จัดเป็นอโรมา เทอราปี เพิ่มการไหลเวียนเลือดดีขึ้น จะช่วยให้ผู้ป่วยสุขสบายด้วย โดยจากการติดตามผลการศึกษาในต่างประเทศพบว่าน้ำมันผิวมะนาว นำมาผสมน้ำและพันเท้าและขาเด็ก สามารถลดไข้ได้

สิ่งที่ต้องเตรียมในเช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำอุ่นผสมมะนาว

 1. น้ำอุ่นอุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียล 1 กะละมังเช็ดตัว ( 4000 มิลลิลิตร )
 2. มะนาวกลมแป้น ผ่าซีก  ( 1 ผล ต่อน้ำ 2000 มิลลิลิตร  )
 3. ผ้าเช็ตตัวผืนเล็ก 3 -4 ผืน 
 4. กะละมังเช็ดตัว

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เช็ดตัวด้วยน้ำอุ่นผสมมะนาว

วิธีเช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำอุ่นผสมมะนาวที่ถูกต้อง

 1. นำน้ำอุ้นที่เตรียมไว้แล้ว ใส่กะละมัง และบีบมะนาวโดยให้ผลมะนาวจมอยู่ใต้น้ำขณะบีบ 
 2. ใช้ผ้าเช็ดตัวผืนเล็กชุบน้ำบดหมาดๆ เช็ดถูที่ผิวหนัง การเช็ดถูจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดที่ผิวหนัง น้ำอุ่นจะช่วยให้หลอดเลือดขยายตัว ส่งผลให้ความร้อนถูกระบายออกจากร่างกายได้เร็วขึ้น  
 3. ใช้ผ้าชุบน้ำผืนที่ 1 เช็ดบริเวณหน้าและพักผ้าไว้บริเวณซอกคอและหลังหู
 4. ผ้าผืนที่ 2 เช็ดบริเวณแขนโดยเริ่มจากปลายแขน เช็ดแขนเข้าหาลำตัวและพักผ้าไว้บริเวณรักแร้
 5. ผ้าผืนที่ 3 เช็ดแขนอีกข้างและพักผ้าไว้บริเวณรักแร้ เปลี่ยนผ้าบริเวณซอกคอ ชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดบริเวณหน้าผากและศีรษะ พักผ้าไว้บริเวณหน้าผาก เปลี่ยนผ้าบริเวณรักแร้ ชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดบริเวณลำตัว พักผ้าไว้บริเวณหัวใจและขาหนีบ
 6. เปลี่ยนผ้าบริเวณหน้าผากและขาหนีบ ชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดขาโดยเริ่มจากปลายเท้า เช็ดขาและพักไว้บริเวณข้อเข่าและขาหนีบทั้งสองข้าง
 7. หลังจากนั้นให้พลิกตะแคงตัวเด็ก ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดด้านหลังตั้งแต่คอจนถึงก้นกบ เช็ดหลายๆครั้ง หากน้ำในอ่างน้ำเย็นลงก็ให้เปลี่ยนน้ำอุ่นใหม่ เช็ดเหมือนเดิมจนครบ 15 นาที

การเช็ดตัวควรทำอย่างรวดเร็ว เพื่อรักษาอุณภูมิของน้ำที่ผสมกับมะนาว และ เพื่อลดอุณภูมิให้เร็ว ลูกไม่หนาว  เมื่อเสร็จแล้ว สวมใส่เสื้อผ้าบางๆ จัดให้ลูกอยู่ในสถานที่ ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก วัดไข้ซ้ำ หากไข้เกิน 38 องศา ควรรับประทานยาลดไข้ร่วมด้วย และ หากเช็ตตัว + รับประทานยาแล้ว ไข้ไม่ลด และมีไข้สูงเกิน38 องศาเซลเซียส ควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคเพิ่มเติม  

บทความแนะนำเพิ่มเติม

1. รู้ได้ยังไงว่าลูกมีไข้ และวิธีรับมือเบื้องต้น

2. 5 วิธีลดไข้ ให้ไข้ลดลงแบบฉบับคุณแม่มืออาชีพ

3. ลูกมีไข้เรื่องใหญ่ ทำอย่างไรให้เป็นเรื่องเล็ก

เรียบเรียงโดย  : Mamaexpert Editorial Team

บรรณานุกรม

พว. ชลิดา ภาวนาเกษมศานต์ .2557.  “ประสิทธิผลของการใช้น้ำอุ่นผสมน้ำมะนาว ในการเช็ดตัวลดไข้ในผู้ป่วยเด็กที่รักษาในโรงพยาบาลนครพิงค์” .
[ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา :  http://www.thairath.co.th/content/450551  (18 กันยายน 2557 )