โรคมือ เท้า ปาก

ไวรัสก่อโรคเฮอร์แปงไจนา คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้

ไวรัสก่อโรคเฮอร์แปงไจนา คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้

MamaExpert Team 10 February 2016

โรคเฮอร์แปงไจนา โรคเฮอร์แปงไจนาคืออะไร  โรคเฮอร์แปงไจนา (Herpangina)พบได้บ่อยในเด็กชายและเด็กหญิง ช่วงอายุ 3 – 10 ปี พบได้ในทุกฤดูและระบาดมากในช่วงฤดูร้อนของทุกปี โรคเฮอร์แปงไจนา...

โรคในเด็ก สุขภาพลูกรัก โรคมือ เท้า ปาก

กระทรวงสาธารณสุข เตือน17 จังหวัดเสี่ยงติดเชื้อ “อีวี 71″สายพันธุ์รุนแรง

กระทรวงสาธารณสุข เตือน17 จังหวัดเสี่ยงติดเชื้อ “อีวี 71″สายพันธุ์รุนแรง

MamaExpert Team 15 September 2015

  17 จังหวัดเสี่ยงติดเชื้อ “อีวี 71″สายพันธุ์รุนแรง  อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณุสข เตือนพื้นที่เสี่ยง 17 จังหวัดเสี่ยงติดเชื้อ “อีวี 71″สายพันธุ์รุนแรง...

อาการมือเท้าปาก อีวี 71 เอนเทอร์โรไวรัส 71