อีวี 71

กระทรวงสาธารณสุข เตือน17 จังหวัดเสี่ยงติดเชื้อ “อีวี 71″สายพันธุ์รุนแรง

กระทรวงสาธารณสุข เตือน17 จังหวัดเสี่ยงติดเชื้อ “อีวี 71″สายพันธุ์รุนแรง

MamaExpert Team 15 September 2015

  17 จังหวัดเสี่ยงติดเชื้อ “อีวี 71″สายพันธุ์รุนแรง  อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณุสข เตือนพื้นที่เสี่ยง 17 จังหวัดเสี่ยงติดเชื้อ “อีวี 71″สายพันธุ์รุนแรง...

อาการมือเท้าปาก อีวี 71 เอนเทอร์โรไวรัส 71