เด็กร้องไห้บ่อย

ลูกน้อยของคุณตกอยู่ในภาวะเครียด กังวล หรือเปล่า

ลูกน้อยของคุณตกอยู่ในภาวะเครียด กังวล หรือเปล่า

MamaExpert Team 02 May 2014

เด็กกังวลใจ ความวิตกกังวล คือสภาวะทางอารมณ์ที่ไม่มีความสุข ซึ่งส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการทำงานของร่างกาย อาจเกิดจากความไม่สบายใจหรือกลัวไปล่วงหน้าว่าจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่...

พัฒนาการทารก พัฒนาการเด็ก ลูกงอแง

ลูกคุณเป็น เด็กเลี้ยงยาก หรือเปล่า

ลูกคุณเป็น เด็กเลี้ยงยาก หรือเปล่า

MamaExpert Team 13 February 2014

ลูกคุณเป็นเด็กเลี้ยงยากหรือเปล่า พื้นอารมณ์ (temperament) หมายถึงแนวโน้มของเด็กในการตอบสนองต่อสิ่งเร้า หรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว เป็นผลมาจากพันธุ์กรรมและสภาพแวดล้อมขณะที่อยู่ในครรภ์ ส่งผลทำให้ทารกแรกเก...

ลูกงอแง ลูกนอนยาก ลูกเลี้ยงยาก