พื้นฐานทางอารมณ์ ส่งผลให้ลูกเลี้ยงยาก มาเช็กอารมณ์ลูกเพื่อเลี้ยงอย่างเข้าใจ

31 October 2017
22493 view

ลูกเลี้ยงยาก

พื้นอารมณ์ (temperament) หมายถึงแนวโน้มของเด็กในการตอบสนองต่อสิ่งเร้า หรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว เป็นผลมาจากพันธุ์กรรมและสภาพแวดล้อมขณะที่อยู่ในครรภ์ ส่งผลทำให้ทารกแรกเกิดแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ทั้งที่ถูกเลี้ยงดูโดยผู้เลี้ยงคนเดียวกัน ในบ้านเดียวกันก็ตาม มีอยู่ 3 แบบ ซึ่งสังเกตได้ตั้งแต่แรกเกิด ได้แก่

1.ลูกเลี้ยงง่าย (easy child)

เด็กเลี้ยงง่าย พบ ร้อยละ 60 จะมีลักษณะอารมณ์ดี กินง่าย นอนง่าย ปรับตัวง่าย เข้าหาผู้อื่นได้ง่าย ไม่มีปฏิกิริยารุนแรง มีสมาธิดีและมีความอดทนสูง

2.ลูกเลี้ยงยาก (difficult child)

เด็กเลี้ยงยาก พบ ร้อยละ 10 จะมีลักษณะอารมณ์หงุดหงิดง่ายและแปรปรวนเร็ว ปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆ ได้ยาก กินยาก นอนยาก เข้าหาผู้อื่นยาก มีปฏิกิริยารุนแรงและอดทนต่อความคับข้องใจได้น้อย ลักษณะแบบนี้ทำให้ยากต่อการฝึกระเบียบวินัย และทำให้พ่อแม่ที่ใจเย็นที่สุดเกิดอารมณ์เสียได้ง่าย ดังนั้น พ่อแม่ที่มีลูกแบบเด็กเลี้ยงยากนี้จำเป็นต้องมีทักษะที่ดีและมีประสิทธิภาพพอจึงจะจัดการกับลูกได้

3.ลูกเป็นเด็กที่ปรับตัวช้า (slow to warm up) 

กลุ่มที่ปรับตัวช้า พบได้ร้อยละ30 กลุ่มนี้จะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆอยู่ในระดับปานกลาง หลายคนเรียกเด็กกลุ่มนี้ว่าเด็กขี้อาย ถ้าผู้ใหญ่เข้าใจลักษณะของเด็ก ให้เวลาอีกนิดในการปรับตัว ให้โอกาสเพิ่มขึ้นในการฝึกทักษะ สุดท้ายเด็กก็จะพัฒนาต่อไปได้ดี

ปรับลูกเลี้ยงยากให้เลี้ยงง่ายทำได้อย่างไร

พื้นอารมณ์เป็นลักษณะที่ถูกกำหนดโดยชีวภาพเป็นส่วนใหญ่ นั่นหมายความว่า พื้นอารมณ์เป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดและมักมีลักษณะคล้ายพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่ง เราสามารถสังเกตพื้นอารมณ์ของเด็กได้ตั้งแต่ขวบปีแรก ยิ่งเด็กโตขึ้นก็จะเห็นได้ชัดยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามแม้พื้นอารมณ์จะเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดก็ตาม แต่ก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ดีขึ้นได้ โดย . . . 

  1. วิธีการเลี้ยงดูที่เหมาะสม เช่น ในเด็กที่มีพื้นอารมณ์หงุดหงิดง่าย หากพ่อแม่พยายามใจเย็นไม่ยั่วให้เด็กโมโห พูดคุยกับเด็กอย่างมีเหตุผล
  2. วิธีสร้างแรงจูงใจให้ทำสิ่งที่เหมาะสมมากกว่าใช้วิธีลงโทษเมื่อทำผิด เด็กก็จะมีอารมณ์หงุดหงิดน้อยลงและควบคุมตนเองได้ดีขึ้นในที่สุด

การเลี้ยงลูก ต้องใช้ความเข้าใจเป็นหลัก เพราะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่าง เมื่อทราบเช่นนี้แล้ว Mamaexpert หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คุณพ่อคุณแม่แต่ละบ้าน จะเลี้ยงลูกได้อย่างมีความสุขมากขึ้น สู้ๆนะคะ 

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่

1. 12 วิธีเลี้ยงลูกให้ EQ สูง อารมณ์ดีเลี้ยงง่าย

2. เทคนิค 8 ข้อ เลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการสมวัย

3. วิธีปราบลูกวัยรื้อของ ตามเทคนิคของจิตแพทย์

เรียบเรียงโดย :  Mamaexpert Editoriao Team 

อ้างอิง : 

1 . How to Understand Your Child's Temperament. เข้าถึงได้โดย https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/gradeschool/Pages/How-to-Understand-Your-Childs-Temperament.aspx  .[ค้นคว้าเมื่อ 31 ตุลาคม 2560]

2.มารู้จักพื้นอารมณ์ (temperament) ของลูกกัน.เข้าถึงได้โดย https://www.facebook.com/kendekthai/photos/a.468916916480833.98758.468898189816039/509430019096189/?type=3  .[ค้นคว้าเมื่อ 31 ตุลาคม 2560]