ลูกร้องไม่หยุด

รับมืออย่างไร เมื่อลูกน้อยร้องโคลิค

รับมืออย่างไร เมื่อลูกน้อยร้องโคลิค

MamaExpert Team 11 September 2014

โคลิค คืออะไร (Colic หรือ Baby colic) เด็กร้องโคลิค เป็นอาการที่พบได้บ่อยในเด็กแรกเกิดอายุตั้งแต่ 3 สัปดาห์ถึง 3 เดือน อาการแสดง เด็กจะร้องมาก  ร้องนานและร้องในกลางคืนร้องจนตัวงอ เสียงร้อ...

Baby Colic การดูแลทารกแรกเกิด ทารกร้องไม่หยุด

วิธีรับมือกับเด็กร้องดิ้นอาละวาด

วิธีรับมือกับเด็กร้องดิ้นอาละวาด

MamaExpert Team 04 January 2012

การร้องดิ้นอาละวาด เป็นปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อยโดยเฉพาะช่วงวัยเตาะแตะ 1 – 3 ขวบ มักเกิดเมื่อลูกรักต้องการจะเอาชนะ หรืออยากได้อยากทำในสิ่งที่ผู้ใหญ่ห้าม โดยทำได้ตั้งแต่ตีอกชกหัวตัวเอง ทุ่มตัวลงกั...

ทารก ลูกร้องดิ้น ลูกร้องไม่หยุด