เซ็กส์หลังคลอด

คลอดลูก อีกเหตุผลของการเบื่อเซ็กส์

คลอดลูก อีกเหตุผลของการเบื่อเซ็กส์

MamaExpert Team 22 February 2012

คลอดลูก อีกเหตุผลของการเบื่อเซ็กส์ การคลอดเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญของชีวิต ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็มีผลต่อจิตใจของผู้หญิงคนหนึ่งได้มากเหมือนกัน การคลอดเป็นเหตุการณ์ที่เจ็บปวด หากเจ็บปวดทรมานนาน การคลอดก็มักจ...

การตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอดบุตร

เซ็กส์หลังคลอดของคุณมีปัญหาหรือไม่

เซ็กส์หลังคลอดของคุณมีปัญหาหรือไม่

MamaExpert Team 22 February 2012

ทำความเข้าใจกับเซ็กส์ที่เปลี่ยนเเปลงหลังคลอดบุตร ใครๆก็รู้ว่าช่วงระยะเวลาหลังการคลอดบุตรใหม่ๆ นั้นเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งเปลี่ยนไปจากการเป็นผู้หญิงธรรมดาๆ กลายเป็นผู้หญิงที่มีภาระหน้า...

คลอดลูก หลังคลอด หลังคลอดกี่วันมีเพศสมัพันธ์

สาเหตุที่ทำให้ แม่หลังคลอด ไร้อามรมณ์เรื่องเซ็กส์

สาเหตุที่ทำให้ แม่หลังคลอด ไร้อามรมณ์เรื่องเซ็กส์

MamaExpert Team 22 February 2012

สาเหตุที่ทำให้คุณแม่ หลังคลอดไร้อารมณ์ทางเพศ หลังจากคลอดลูกมีหลายสาเหตุสาเหตุได้มากมาย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ความสับสนในบทบาทของการเป็นภรรยากับการเป็นแม่ รวมทั้งความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไประหว่...

ความรู้สึกทางเพศลดลง หลังคลอด หลังคลอดบุตร