หูหนวก

ระวัง! แค่สูดควันบุหรี่บ่อย ทำ “หูหนวก” ได้

ระวัง! แค่สูดควันบุหรี่บ่อย ทำ “หูหนวก” ได้

MamaExpert Team 03 March 2016

ยิ่งศึกษาก็ยิ่งพบว่าบุหรี่มีโทษต่อร่างกายสารพัด เช่นเดียวกับผลการวิจัยจากหห้องปฏิบัติการ Starkey Laboratories รัฐมินเนโซตา สหรัฐอเมริกา พบว่าผู้ที่สูดดมควันบุหรี่จากคนอื่นบ่อยๆ มีความเสี่ยงต่อการ...

ควันบุหรี่ สูบบุหรี่ หูหนวก