สูบบุหรี่

ระวัง! แค่สูดควันบุหรี่บ่อย ก็ทำลูกหูหนวก ได้

ระวัง! แค่สูดควันบุหรี่บ่อย ก็ทำลูกหูหนวก ได้

MamaExpert Team 03 March 2016

ยิ่งศึกษาก็ยิ่งพบว่าบุหรี่มีโทษสารพัดหลายๆบ้าน มีสมาชิกภายในบ้านสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นเรื่องยากมากๆหากต้องแนะนำให้บุคคลนั้นเลิกซะ เพราะติดเข้าแล้วเลิกยาก อันที่จริงอยู่ที่ใจหากใจเข้มแข็งพอสามารถเลิกได...

ควันบุหรี่ สูบบุหรี่ หูหนวก