ระวัง! แค่สูดควันบุหรี่บ่อย ทำ “หูหนวก” ได้

03 March 2016
468 view

Body-4

ยิ่งศึกษาก็ยิ่งพบว่าบุหรี่มีโทษต่อร่างกายสารพัด

เช่นเดียวกับผลการวิจัยจากหห้องปฏิบัติการ Starkey Laboratories รัฐมินเนโซตา สหรัฐอเมริกา พบว่าผู้ที่สูดดมควันบุหรี่จากคนอื่นบ่อยๆ มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยินไม่ต่างกับคนที่สูบบุหรี่มากนัก โดยทุกๆ 1 ใน 10 คนที่สูดควันบุหรี่ (นักสูบมือสอง) จะสูญเสียการได้ยินในคลื่นความถี่ต่ำถึงกลาง ซึ่งเป็นช่วงความถี่ของการสนทนา ทำให้มีปัญหาในการสื่อสารได้

โดยงานวิจัยนี้สอดคล้องกับการสำรวจสุขภาพของเด็กนักเรียนที่ประเทศแคนาดา ที่พบว่า 1 ใน 4 ของเด็กประถมต้น ป่วยด้วยโรคหูชั้นกลางอักเสบ และเมื่อศึกษากลับไปที่บ้านของพวกเขา พบว่ามีพ่อแม่สูบบุหรี่ทั้งสิ้น และควันกับฝุ่นละอองที่ติดตามเสื้อผ้าหรือของใช้ในบ้านก็จะเข้าสู่ตัวเด็กผ่านการหายใจเวลาอยู่ที่บ้านนั่นเอง

นี่ยังไม่นับรวมการยืนยันว่า ผลพวงจากสารพิษที่ตกค้างอยู่ในควันบุหรี่ละเราสูดเข้าไปก็จะไปตกค้างในกระแสเลือด และส่งผลต่อการเป็นโรคหัวใจอีกด้วย

ข้อมูลจากนิตยสารชีวจิตฉบับที่ 293