ระวัง! แค่สูดควันบุหรี่บ่อย ก็ทำลูกหูหนวก ได้

03 March 2016
1433 view

Body-4

ยิ่งศึกษาก็ยิ่งพบว่าบุหรี่มีโทษสารพัด

หลายๆบ้าน มีสมาชิกภายในบ้านสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นเรื่องยากมากๆหากต้องแนะนำให้บุคคลนั้นเลิกซะ เพราะติดเข้าแล้วเลิกยาก อันที่จริงอยู่ที่ใจหากใจเข้มแข็งพอสามารถเลิกได้ คนที่เป็นพ่อเชื่อไหมคะว่า หากลูกและภรรยาขอพรวิเศษได้ซักข้อ ... พรข้อนั้นคืออยากให้คนเป็นพ่อเลิกสูบ 

ทั้งในและต่างประเทศต่างรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่เพราะบุรี่มีอันตรายมากมาย อีกทั้งยังเป็นค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย ก่อให้เกิดสารพัดโรคโดยเฉพาะในเด็กและสตรีมีครรภ์ได้รับผลกระทบนั้นๆโดยที่ตัวเองไม่ได้สูบ คุณอาจยังไม่ทราบว่าสารบางอย่างในบุหรี่ส่งผลต่อการได้ยินของเรา ... 

เช่นเดียวกับผลการวิจัยจากหห้องปฏิบัติการ Starkey Laboratories รัฐมินเนโซตา สหรัฐอเมริกา พบว่าผู้ที่สูดดมควันบุหรี่จากคนอื่นบ่อยๆ มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยินไม่ต่างกับคนที่สูบบุหรี่มากนัก โดยทุกๆ 1 ใน 10 คนที่สูดควันบุหรี่ (นักสูบมือสอง) จะสูญเสียการได้ยินในคลื่นความถี่ต่ำถึงกลาง ซึ่งเป็นช่วงความถี่ของการสนทนา ทำให้มีปัญหาในการสื่อสารได้

โดยงานวิจัยนี้สอดคล้องกับการสำรวจสุขภาพของเด็กนักเรียนที่ประเทศแคนาดา ที่พบว่า 1 ใน 4 ของเด็กประถมต้น ป่วยด้วยโรคหูชั้นกลางอักเสบ และเมื่อศึกษากลับไปที่บ้านของพวกเขา พบว่ามีพ่อแม่สูบบุหรี่ทั้งสิ้น และควันกับฝุ่นละอองที่ติดตามเสื้อผ้าหรือของใช้ในบ้านก็จะเข้าสู่ตัวเด็กผ่านการหายใจเวลาอยู่ที่บ้านนั่นเอง

นี่ยังไม่นับรวมการยืนยันว่า ผลพวงจากสารพิษที่ตกค้างอยู่ในควันบุหรี่ละเราสูดเข้าไปก็จะไปตกค้างในกระแสเลือด และส่งผลต่อการเป็นโรคหัวใจอีกด้วย

ข้อมูลจาก : นิตยสารชีวจิตฉบับที่ 293