สาเหตุการคลอดก่อนกำหนด

11 สาเหตุที่ทำให้คลอดก่อนกำหนด แม่ท้องต้องระวัง

11 สาเหตุที่ทำให้คลอดก่อนกำหนด แม่ท้องต้องระวัง

MamaExpert Team 03 February 2014

ในทางการแพทย์ เมื่อสตรีไปฝากครรภ์ แพทย์ผู้ดูแลจะคาดคะเนวันคลอดหรือวันกำหนดคลอดให้ ซึ่งอายุครรภ์ครบกำหนดในคนคือ ตั้งครรภ์ครบ 40 สัปดาห์ หรือ 280 วัน โดยคำนวณจากประวัติการเป็นประจำเดือนครั้งสุดท้าย หา...

การตั้งครรภ์ คลอดก่อนกำหนด น้ำเดินก่อนกำหนด

21 ปัจจัยเสี่ยงส่งผลให้แม่ คลอดก่อนกำหนด

21 ปัจจัยเสี่ยงส่งผลให้แม่ คลอดก่อนกำหนด

MamaExpert Team 05 January 2013

คลอดก่อนกำหนด ภาวะเสี่ยงแม่ท้องต้องระวัง   โดยปกติหญิงตั้งครรภ์ประมาณร้อยละ 7-10 มีโอกาสที่จะ คลอดก่อนกำหนด คือ คลอดก่อนอายุครรภ์ครบ 37 สัปดาห์ สาเหตุที่ต้อง คลอดก่อนกำหนด ส่วนใหญ่ที่พบคือ มีอาการเจ็บ...

การตั้งครรภ์ คลอดก่อนกำหนด ปัจจัยทำให้คลอดก่อนกำหนด