เตรียมตัวไปคลอด

แพ็คกระเป๋า วันไปคลอดเตรียมอะไรไป รพ.บ้าง

แพ็คกระเป๋า วันไปคลอดเตรียมอะไรไป รพ.บ้าง

MamaExpert Team 01 May 2012

แพ็คกระเป็าไปคลอดลูก ใกล้วันคลอดเข้ามาทุกทีแต่ไม่รู้ว่าต้องเตรียมอะไรบ้างโดยปกติแล้วต้องเตรียม สิ่งของที่จำเป็นสำหรับตัวเองก่อนคลอด1เดือนเวลาเจ็บครรภ์ขึ้นมาจะได้หยิบฉวยได้ทันที ดังนั้นคุณแม่ควรจัดก...

ของใช้เด็ก ของใช้เด็กที่ต้องเตรียม เตรียมกระเป๋าไปคลอดลูก