ยาขับน้ำคาวปลา

ยาขับน้ำคาวปลาหลังคลอด จำเป็นต้องรับประทานไหรือไม่

ยาขับน้ำคาวปลาหลังคลอด จำเป็นต้องรับประทานไหรือไม่

MamaExpert Team 26 August 2014

น้ำคาวปลา ( Lochia ) น้ำคาวปลา เป็นคำที่ใช้เรียกของเหลวที่ออกมาจากช่องคลอดของคุณแม่ที่เพิ่งจะมีการคลอดบุตร (รวมทั้งที่ผ่าตัดคลอดด้วย) เป็นของเหลวที่ประกอบด้วยเลือด น้ำเหลือง น้ำคร่ำ เยื่อบุโพรงมดลูกที...

การคลอดบุตร น้ำคาวปลา ยาขับน้ำคาวปลา