น้ำหนักทารกในครรภ์

ความสูงของยอดมดลูกกับขนาดทารกในครรภ์

ความสูงของยอดมดลูกกับขนาดทารกในครรภ์

MamaExpert Team 14 August 2014

ความสูงของยอดมดลูกกับ ขนาดทารกในครรภ์ เมื่อมีการตั้งครรภ์มดลูกจะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสามารถดูพัฒนาการการเจริญเติบโตของลูกน้อยได้จากการขยายตัวของมดลูก  สูติแพทย์วัดความสูงของยอดมดลุกเพื่อประ...

การตั้งครรภ์ ความสูงของยอดมดลูก ท้องลด

น้ำหนักทารกในครรภ์  42 สัปดาห์

น้ำหนักทารกในครรภ์ 42 สัปดาห์

MamaExpert Team 04 December 2012

น้ำหนักทารกในครรภ์ โดยเฉลี่ย อายุครรภ์ 8-42สัปดาห์ คุณแม่ที่กำลังอยู่ในช้วงตั้งครรภ์ ณ เวลานี้ คงมีอาการคล้ายๆกันอยู่ 1 อย่างคือ กังวลเรื่อง น้ำหนักทารกในครรภ์ เป็นห่วงว่าจะตัวโตไหม น้ำหนักเท่า...

การตั้งครรภ์ น้ำหนักทารกในครรภ์ น้ำหนักลูก