พัฒนาการ การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ไตรมาสที่ 1

16 November 2016
6100 view

ทารกในครรภ์ไตรมาสที่ 1

หลังจากที่ไข่และสเปริ์มผสมกันเรียบร้อย เรียกว่า การปฏิสนธิเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือ เกิดเป็นตัวอ่อน การดูแลร่างกายของคุณแม่ในช่วงนี้ต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง เพราะเป็นช่วงเวลาสำคัญในการสร้างอวัยวะของทารกในครรภ์ หากได้รับยาหรือสารพิษต่างๆ อาจส่งผลต่อความผิดพลาดในการสร้างอวัยวะของตัวอ่อนในครรภ์ได้ ทำให้เกิดการแท้ง พิการ ได้ 
การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ไตรมาสที่ 1

  • อายุครรภ์  8  สัปดาห์ ทารกยาว 1.6 ซม. น้ำหนัก 1 กรัม
  • อายุครรภ์  9  สัปดาห์ ทารกยาว 2.3 ซม. น้ำหนัก 2 กรัม
  • อายุครรภ์ 10 สัปดาห์ ทารกยาว 3.1 ซม. น้ำหนัก 4 กรัม
  • อายุครรภ์ 11 สัปดาห์ ทารกยาว 4.1 ซม. น้ำหนัก 7 กรัม
  • อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ทารกยาว 5.4 ซม. น้ำหนัก 14 กรัม
  • อายุครรภ์ 13 สัปดาห์ ทารกยาว 7.4 ซม. น้ำหนัก 23 กรัม

การดูแลครรภ์ ทารกในครรภ์ไตรมาสที่ 1

  1. แพ้ท้องหนักอาเจียนบ่อย รับประทานอาหารไม่ได้ หากคุณแม่ตั้งครรภ์อาเจียนจนรับประทานไม่ได้เลย เสี่ยงต่อทารกในครรภ์ไม่ได้รับสารอาหารที่จำเป็นในการบำรุงสมอง และคุณแม่อาจมีภาวะไม่สมดุลย์ของสารน้ำและเกลือแร่ภายในร่างกาย จำเป็นอย่างมากที่ต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล เพื่อเข้าน้ำเกลือปรับสมดุลย์ของเกลือแร่ในร่างกาย
  2. มีเลือดออกทางช่องคลอด หากคุณแม่มีเลือดออกทางช่องคลอดต้องรีบพบแพทย์ทันที ไม่ต้องรอให้ถึงวันนัด เพราะเลือดออกทุกช่วงอายุครรภ์เสี่ยงต่อชีวิตของลูกน้อยในครรภ์อย่างมาก ต้องเข้ารับการตรวจให้เร็วที่สุด
  3. ปวดท้องน้อยรุนแรง อาการปวดท้องน้อยนับเป้นอาการปกติที่เกิดขึ้นและพบได้ในแม่ท้องทุกคน เกิดจากการยืดขยายตัวของกล้ามเนื้อมดลูก เพื่อรองรับตัวอ่อนในครรภ์และยืดขยายตามอายุครรภ์ แต่ถ้าปวดเรื้อรัง ปวดถี่ ควรรีบพบแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัย เพราะคุณแม่อาจมีภาวะอื่นแทรกซ้อนได้


การดูแลครรภ์ เป็นเรื่องที่คุณแม่ต้องใส่ใจ โดยเฉพาะเรื่องการฝากครรภ์  ควรเริ่มปรึกษาแพทย์ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ เพราะการฝากครรภ์เดือนที่1 - 3 มียาที่คุณแม่จะได้รับได้แก่ ยาบำรุงครรภ์ และโฟลิก  ยาโฟลิกมีความสำคัญมากในการช่วยลดความพิการต่างๆของทารก ได้แก่ ปากแหว่ง เพดานโหล ผนังหน้าท้องไม่ปิด นอกจากโฟลิกยังช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองของทารกในครรภ์ให้เป็นปกติด้วย 

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่ 

     1. สิทธิประโยชน์จากประกันสังคม กรณี แท้งบุตร คลอดบุตร 

     2. พัฒนาการ การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ ไตรมาสที่ 2

     3. พัฒนาการ การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ ไตรมาสที่ 3

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team