ท้องเล็กกว่าอายุครรภ์

ความสูงของยอดมดลูกกับขนาดทารกในครรภ์

ความสูงของยอดมดลูกกับขนาดทารกในครรภ์

MamaExpert Team 14 August 2014

ความสูงของยอดมดลูกกับ ขนาดทารกในครรภ์ เมื่อมีการตั้งครรภ์มดลูกจะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสามารถดูพัฒนาการการเจริญเติบโตของลูกน้อยได้จากการขยายตัวของมดลูก  สูติแพทย์วัดความสูงของยอดมดลุกเพื่อประ...

การตั้งครรภ์ ความสูงของยอดมดลูก ท้องลด

อายุครรภ์กับ ขนาดท้อง มีความสำคัญอย่างไร

อายุครรภ์กับ ขนาดท้อง มีความสำคัญอย่างไร

MamaExpert Team 03 March 2014

อายุครรภ์กับ ขนาดท้อง มีความสำคัญอย่างไร หลายความเชื่อ หลากวัฒนธรรม ความเชื่อของคนโบราณเรื่องการตั้งครรภ์ หนึ่งในนั้นมีเรื่องของลักษณะท้องที่เชื่อว่าสามารถคาดเดาเพศลูกได้ ซึ่งมักจะเชื่อกันว่า ท้องแ...

การตั้งครรภ์ ขนาดของครรภ์ ขนาดของทารกในครรภ์