ความฉลาดทางอารมณ์

แนวทางการพัฒนา EQในเด็กวัยต่างๆ

แนวทางการพัฒนา EQในเด็กวัยต่างๆ

MamaExpert Team 29 September 2014

แนวทางการพัฒนา EQในเด็ก “E.Q.” คือ ชื่อย่อของ Emotional Quotient หรือ เชาว์อารมณ์ (Emotional Intelligence) ซึ่งหมายถึง ความสามารถใน การตระหนักรู้ถึง ความรู้สึกของตนเอง และผู้อื่น เพื่อการสร้างแจงจูงใจ...

ความฉลาดทางอารมณ์ พัฒนาการทารก พัฒนาการเด็ก