การเลี้ยงลูกให้ฉลาด

40 คุณลักษณะของ เด็กฉลาด ลูกคุณมีหรือไม่

40 คุณลักษณะของ เด็กฉลาด ลูกคุณมีหรือไม่

MamaExpert Team 22 March 2015

จะทราบได้อย่างไรว่าลูกรักของเราจัดอยู่ในกลุ่มเด็กฉลาดหรือเปล่า และอย่างไรจึงจะเรียกว่าเด็กฉลาด ผลงานการศึกษา วิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับ คุณลักษณะของเด็กฉลาด พบว่า เด็กที่จัดอยู่ในกลุ่มเด็กฉลาด...

การเลี้ยงลูกให้ฉลาด พัฒนากาารเด็ก เด็กฉลาด

พฤติกรรมของคุณพ่อมีส่วนสำคัญกับลูกอย่างไรบ้าง

พฤติกรรมของคุณพ่อมีส่วนสำคัญกับลูกอย่างไรบ้าง

MamaExpert Team 15 October 2014

พฤติกรรมคุณพ่อส่งผลต่อลูกน้อยอย่างไร เจ้าหนูน้อยมีการเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุณพ่อและคุณแม่เป็นคนอย่างไร คิดอะไรลูกน้อยของคุณจะซึมซับและเรียนรู้ชีวิตประจำวันนี้ไปตลอด พฤติกรรมการเรียนรู้จะเป็นแกนส...

การเลี้ยงลูกให้ฉลาด บทบาทคุณพ่อ พฤติกรรมเด็ก