การพัฒนาสมองเด็ก

พัฒนาเซลล์สมองของลูกด้วยการอ่าน

พัฒนาเซลล์สมองของลูกด้วยการอ่าน

MamaExpert Team 24 August 2014

มหัศจรรย์ของการอ่าน นอกจากอาหารทางกายซึ่งได้เเก่ นมแม่ และอาหารตามวัยแล้ว ลูกยังต้องการอาหารสมอง อาหารใจ และอาหารธรรม การอ่านหนังสือเป็นการให้อาหารทั้ง 3 อย่างแก่ลูกอย่างครบถ้วน การอ่านหนังสือให้...

การพัฒนาสมองเด็ก การเล่านิทานให้เด็กฟัง พัฒนาการเด็ก