ทำอิ๊กซี่ อีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้มีลูกสมใจ

15 October 2018
6552 view

ทำอิ๊กซี่

อิ๊กซี่ (Intracytoplasmic Sperm Injection : ICSI) คือหนึ่งในวิธีช่วยเจริญพันธุ์สำหรับผู้มีบุตรยาก เป็นการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย การทำอิ๊กซี่จะเหมาะกับผู้มีบุตรยากหรือคู่สมรสคู่ใด มีขั้นตอนการทำอย่างไร ต้องตามมาดูค่ะ

ทำอิ๊กซี่ คู่สมรสคู่ใดใครบ้างที่ทำได้

 • คู่สมรสที่ฝ่ายชายทำหมันหรือเป็นหมันแต่ยังมีการสร้างอสุจิ(1) มีปัญหาอสุจิน้อย เคลื่อนที่ไม่ดี รูปร่างผิดปกติ
 • คู่สมรสที่เคยผ่านการทำเด็กหลอดแก้วมาแล้วแต่ไม่สำเร็จ มีปัญหาในการปฏิสนธิ

ทำอิ๊กซี่ ทำได้อย่างไร

ภาพแสดงขั้นตอนการทำอิ๊กซี่ (ICSI)

การทำอิ๊กซี่ (ICSI) คล้ายกับการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) ต้องทำการกระตุ้นรังไข่ให้ผลิตไข่จำนวนมากและมีคุณภาพหรือใบโต เมื่อไข่โตเต็มที่จะถูกดูดออกมาโดยใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีลักษณะเล็กโดยสอดผ่านช่องคลอด เมื่อไข่ออกมานอกร่างกายแล้วจะได้รับการเลี้ยง และควบคุมอุณหภูมิต่างๆ ในตู้เลี้ยง จากนั้นจะนำอสุจิตัวที่ดีที่สุดมาฉีดเข้าไปที่ไข่โดยตรง ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องใช้เครื่องมือ ได้แก่ กล้องจุลทรรศน์และเข็มขนาดเล็กเพื่อจับไข่และฉีดตัวอสุจิเข้าไปในไข่(2)เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิหลังจากนั้นประมาณ 16-18 ชั่วโมง(3)จะมีการตรวจการปฏิสนธิ หากสำเร็จจะทำการเลี้ยงตัวอ่อนจนถึงวันที่ 5 หรืออยู่ในระยะบลาสโตซิสต์ จึงนำตัวอ่อนกลับเข้าไปฝังในมดลูก

VDO แสดงการทำอิ๊กซี่ (ICSI)

ทำอิ๊กซี่ จะตั้งครรภ์สมใจหรือไม่

ทำอิ๊กซี่จะตั้งครรภ์ได้หรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับอายุของฝ่ายหญิง ซึ่งอัตราการประสบความสำเร็จในการทำอิ๊กซี่ใกล้เคียงกับการทำเด็กหลอดแก้ว(1) ดังนี้ (อัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์ของหญิงชาวยุโรป)

 • ฝ่ายหญิงอายุ 34หรือน้อยกว่า 34 มีโอกาสประสบความสำเร็จ 40%
 • ฝ่ายหญิงอายุ 35-37 ปี มีโอกาสประสบความสำเร็จ 31%
 • ฝ่ายหญิงอายุ 38-40 ปี มีโอกาสประสบความสำเร็จ 21%
 • ฝ่ายหญิงอายุ 41-42 ปี มีโอกาสประสบความสำเร็จ 11%
 • ฝ่ายหญิงอายุ 43 ปีขึ้นไป มีโอกาสประสบความสำเร็จ 5%

การทำอิ๊กซี่ถือเป็นวิธีที่ตอบโจทย์ของผู้ชายที่เป็นหมันหรือทำหมันแล้วต้องการมีลูกอีกครั้ง นับว่าเป็นตัวเลือกที่ดีและที่สำคัญการทำอิ๊กซี่ช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิสนธิ อยากมีลูกอีกครั้ง อยากท้องสักที ก็ลองใช้วิธีนี้ได้นะคะ

บทความแนะนำเพิ่มเติม

1. ทำกิ๊ฟท์ อีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้มีลูกสมใจ
2. ทำเด็กหลอดแก้ว อีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้มีลูกสมใจ
3. ฉีดเชื้อผสมเทียม อีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้มีลูกสมใจ

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team

อ้างอิง:

 1. Karisa Ding. Fertility treatment: Intracytoplasmic sperm injection (ICSI).เข้าถึงได้จาก https://www.babycenter.com/0_fertility-treatment-intracytoplasmic-sperm-injection-icsi_4097.bc.[ค้นคว้าเมื่อ 29 กันยายน 2561]
 2. Safe Fertility Center.การทำอิ๊กซี่ (ICSI Treatment). เข้าถึงได้จาก https://www.safefertilitycenter.com/TH/icsi-treatment/.[ค้นคว้าเมื่อ 29 กันยายน 2561]
 3. การทำอิ๊กซี่ (ICSI).เข้าถึงได้จาก http://www.jetanin.com/th/service/technology_detail/13.[ค้นคว้าเมื่อ 29 กันยายน 2561]
 4. 3D Animation of how ICSI works.เข้าถึงได้จาก.https://www.youtube.com/watch?v=vGbIL9QWSsM.[ค้นคว้าเมื่อ 3 ตุลาคม 2561]