7 สาเหตุที่ทำให้แม่ท้องมีภาวะแท้งต่อเนื่อง แท้งบ่อย หรือแท้งเป็นอาจิณ

27 March 2017
7447 view

แท้งบ่อย

ภาวะแท้งเป็นอาจิณ หมายถึง มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นและแท้งบุตรติดต่อกันอย่างน้อย 3 ครั้งขึ้นไป จะถือว่าอาจมีความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ และควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดเพื่อการป้องกันและแก้ไข ไม่ให้เกิดการแท้งบุตรอีก อุบัติการณ์ของการแท้งบุตรต่อเนื่องในอายุต่างๆของแม่  โดยนับว่ามีการแท้งต่อเนื่องมากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป มีข้อมูลตามตารางแสดงดังนี้คือ


อายุของแม่  ( ปี )

โอกาสการแท้งต่อเนื่องเป็นร้อยละ

15-19

9.9

20-24

9.5

25-29

10.0

30-34

11.7

>35-39

17.7

40-44

33.8

44 หรือ มากกว่า

53.2

สาเหตุของการแท้งบ่อย แท้งอย่างต่อเนื่อง

1.ความผิดปกติของหน่วยพันธุกรรม

โครโมโซม ขาด เกินหรือมีความผิดปกติในบางส่วนของตัวโครโมโซมบางตัว เป็นผลให้เกิดความผิดปกติในการเจริญเติบโตของตัวอ่อน และตัวอ่อนอาจตายไปไม่สามารถเจริญเติบโตได้จึงเกิดการแท้งบุตร มักพบเป็นสาเหตุหลักในผู้ป่วยที่แท้งบุตรหลายครั้งโดยเฉพาะในช่วงสามเดือน แรกของของการตั้งครรภ์

2.ความผิดปกติของมดลูก

มักเป็นความผิดปกติที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดในการพัฒนารูปร่างของมดลูก ทำให้โพรงมดลูกมีขนาดเล็กมีผลต่อการขยายตัวของมดลูกในขณะตั้งครรภ์จึงทำให้ เกิดการแท้งบุตร

3.ความผิดปกติของปากมดลูก

โดยเกิดการอ่อนแอของกล้ามเนื้อของปากมดลูกทำให้ไม่สามารถอุ้มการตั้งครรภ์ ให้เจริญเติบโตจนครรภ์ครบกำหนดได้มักเป็นผลทำให้เกิดการแท้งบุตรในระยะไตร มาสที่สองของการตั้งครรภ์

4.เนื้องอกของมดลูก

ซึ่งมีผลต่อการขยายตัวของโพรงมดลูกในขณะตั้งครรภ์ ทำให้เกิดการแท้งบุตรได้ง่ายขึ้น การตัดสินใจในการให้การรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบ เหมาะสม เพราะการผ่าตัดอาจทำให้โพรงมดลูกเสียรูปร่างหรือเกิดแผลเป็นจนไม่สามารถตั้ง ครรภ์ได้

5.ความผิดปกติของการผลิตฮอร์โมนจากรังไข่

โดยเฉพาะฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่มีความสำคัญต่อการฝังตัวของตัวอ่อนและการ เจริญเติบโตของตัวอ่อน จึงทำให้เกิดการแท้งบุตรขึ้น  ความผิดปกติเช่นนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นอีกซ้ำๆถ้าหากไม่ได้รับ การวินิจฉัยที่ถูกต้องและการแก้ไขอย่างเหมาะสม

6.โรคทางอายุรกรรมที่เป็นอยู่ก่อนแล้ว

เช่น โรค Systemic lupus erythematosus (SLE) โรคต่อมไทรอยด์ที่ผลิตฮอร์โมนผิดปกติ ซึ่งโรคต่างๆเหล่านี้มีผลทำให้เกิดการแท้งบุตรได้บ่อยถ้าไม่ได้รับการรักษา ที่เหมาะสม

7.ภูมิคุ้มกันผิดปกติ

โดยปกติแล้วภูมิคุ้มกันเหล่านี้เป็นภูมิคุ้มกันตัวเองต่อโรคต่างๆ เมื่อเกิดความผิดปกติของระบบนี้ จะทำให้เกิดภูมิต้านทานต่อเซลล์รกและ/หรือเซลล์ตัวอ่อน เนื่องจากภูมิต้านทานนั้นแปลผลว่าเซลล์รกและเซลล์เด็กเป็นเซลล์แปลกปลอม ในการรักษาภาวะนี้ต้องทำการลดภูมิต้านทานที่ผิดปกติเหล่านี้ด้วยยาหรือสาร ที่ลดปฏิกิริยาของภูมิต้านทานเหล่านั้น

การรักษาผู้ป่วยที่แท้งบ่อย แท้งต่อเนื่อง

การตรวจหาสาเหตุแต่ละรายเป็นเฉพาะรายไป เมื่อเกิดการแท้งบุตรต่อเนื่องสองครั้งขึ้นไปแนะนำให้ทำการตรวจหาสาเหตุ แม้ในบางครั้งก็ยากที่จะตรวจหาสาเหตุได้อย่างชัดเจน จากสถิติพบว่าเราหาสาเหตุได้ชัดเจนเพียงร้อยละ 50 ของผู้ป่วยในกลุ่มนี้ทั้งหมด แต่ในบางครั้งก็สามารถหาสาเหตุได้ง่าย และสามารถป้องกันหรือรักษาไม่ให้เกิดการแท้งครั้งต่อไปได้

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่

1. ภาวะแท้งคุมคาม คุณแม่ตั้งครรภ์ไตรมาสแรกต้องระวัง

2. แม่ตั้งครรภ์ออกกำลังกายแบบไหน ปลอดภัยไม่แท้ง

3. แม่ท้องกลั้นปัสสาวะเสี่ยงแท้งต่อการติดเชื้อ

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team