ภาวะแท้งเป็นอาจิณ

ภาวะแท้งเป็นอาจิณ

ภาวะแท้งเป็นอาจิณ

MamaExpert Team 28 August 2012

ภาวะแท้งเป็นอาจิณ หมาย ถึง มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นและแท้งบุตรติดต่อกันอย่างน้อย 3 ครั้งขึ้นไป จะถือว่าอาจมีความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ และควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดเพื่อการป้องกันและแก้ไข ไม่...

การตั้งครรภ์ ภาวะแท้งเป็นอาจิณ แท้ง