5 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกพัฒนาการล่าช้า

31 July 2017
1960 view

เด็กแรกคลอด มอวัยวะครบ32ประการนับว่าเป็นโชคดี แต่คุณแม่ทราบหรือไม่เด็กบางคนมีอวัยวะครบ32แต่อาจมีความผิดปกติแทรกซึมอยู่ และยากที่จะสังเกตได้ต้องตรวจเช็คพัฒนาการจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ งพัฒนาการผิดปกติที่พบได้บ่อย เช่นพัฒนาการล่าช้า ไม่สมวัย ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อพัฒนาการของลูกทำให้ลูกมีพัฒนาการล่าช้า ได้แก่ 1. พันธุกรรมที่ได้รับจากพ่อและแม่ เช่น โรคทางพันธุกรรมบางอย่างที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็ก อาทิ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม ดาวน์ซินโดรม ฯลฯ หรือการที่พ่อกับแม่บังเอิญเป็นญาติ มีโอกาสที่ยีนผิดปกติจะแสดงออกมาทางลูกได้สูง

2. สุขภาพที่ไม่สมบูรณ์ของแม่ขณะตั้งครรภ์ เช่น แม่ที่ไม่ดูแลตัวเองขณะตั้งครรภ์ สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ ลูกก็มีความเสี่ยงกับการเป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่

3. ภาวะการคลอดที่ไม่ราบรื่น เช่น เด็กคลอดก่อนกำหนด คลอดหลังกำหนด คลอดยาก ล้วนส่งผลกระทบต่อเด็ก เช่น โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เลือดออกในสมอง โรคปอดเรื้อรัง ตับวาย ไตวาย

4. สุขภาพของเด็กหลังคลอดและปัจจัยแทรกซ้อนช่วงหลังคลอดใหม่ๆ เช่น เด็กตัวเล็กหรือใหญ่เกินไป ตัวเหลืองจนต้องเปลี่ยนเลือด ต้องเข้าตู้อบเป็นเวลานาน

5. การเลี้ยงดูและภาวะโภชนาการที่ไม่เหมาะสม เช่น เด็กไม่ได้รับอาหารครบถ้วน กินอาหารไม่ครบ 5 หมู่ รวมถึงไม่ได้ส่งเสริมพัฒนาการเท่าที่ควร
สิ่งที่แก้ไขไม่ได้คือพันธุกรรมที่ถ่ายทอดกันมา แต่ในส่วนการดูแลครรภ์ การกินอาหาร เป็นส่วนที่คุณแม่สามารถปฏิบัติเองได้ เพื่อดูแลให้ลูกน้อยในครรภ์ห่างไกลจากความเสี่ยงของพัฒนาการล่าช้า  แม่ตั้งครรภ์ควรไปฝากครรภ์ตามนัดเพื่อตรวจหาความผิดปกติที่อาจส่งผลต่อพัฒนาการลูกได้ 

บทความที่เกี่ยวข้อง