พัฒนาการเด็กแรกเกิด

พัฒนาการเด็ก ตามวัย 0  –  24  เดือนที่ลูกควรจะเป็น

พัฒนาการเด็ก ตามวัย 0 – 24 เดือนที่ลูกควรจะเป็น

MamaExpert Team 16 October 2015

ตั้งแต่แรกคลอด ลูกรักของเราก็เริ่มมีพัฒนาการ คุณพ่อคุณแม่ควรเฝ้าติดตามพัฒนาการของลุกน้อยในทุกๆวัน เพื่อประเมินว่า ลุกรักของเรานั้นมีพัฒนาการสมวัยหรือไม่อย่างไร พัฒนาการตามวัย และสมวัย สำคัญอย่างไร...

พัฒนาการทารก พัฒนาการเด้ก พัฒนาการเด็กแรกเกิด