พัฒนาการลูกน้อย สร้างง่าย ๆ แต่ได้คุณภาพ

18 December 2016
6497 view

การเลี้ยงลูก อาจเป็นเรื่องยากสำหรับคุณพ่อ คุณแม่มือใหม่ เพราะการมีลูกเป็นจุดเริ่มต้นการใช้ชีวิตแบบครอบครัวที่สมบูรณ์ สิ่งที่คุณพ่อ คุณแม่ควรปฏิบัติ คือ การใส่ใจดูแล และกระตุ้นพัฒนาการรอบด้านให้กับลูกน้อยไปพร้อมกัน ทั้งทางด้านร่างกาย ทางด้านการสื่อสาร ทางด้านสมอง และทางด้านอารมณ์ ควรมีการกระตุ้นพัฒนาการให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาการลูกน้อย สร้างได้ง่าย ๆ หากคุณพ่อ คุณแม่ให้ความสำคัญ

การเลี้ยงดูลูกอย่างสมวัย

ลูกวัยทารก
คุณพ่อ คุณแม่ ควรให้ความรัก ความเอาใจใส่ และตอบสนองความต้องการของเด็กอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากลูกวัยนี้ ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ คุณพ่อ คุณแม่จึงเป็นคนสำคัญในการดูแล ในด้านต่าง ๆ ของลูกอย่างไกล้ชิด โดยทั่วไปเด็กวัยทารก ไวต่อการแสดงออกทางความรู้สึกมาก คุณพ่อคุณแม่ควรรู้ทันความต้องการ ของวัยทารก อย่างเช่น ร้องเพราะหิว ง่วง ปวด อยากขับถ่าย หรือต้องการให้อุ้ม และควรตอบสนองความต้องการของลูกในทันที พร้อมทั้งรู้จักการกระตุ้น พัฒนาการ ผ่านทางประสาทสัมผัสต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกอด หอม อุ้ม พูดคุย สิ่งเหล่านี้ จะส่งผลให้เด็กวัยทารกเกิดความรู้สึกเชื่อมันว่าตนเป็นที่รัก เป็นที่ต้องการ การสร้างความผูกพันที่ดี ถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาการ ในขั้นต่อไป เนื่องจากช่วงวัยทารก เป็นวัยที่ต้องการดูแลเอาใจใส่มากเป็นพิเศษ
กระตุ้นพัฒนาการของทารก โดยการส่งเสริมให้เด็กได้รับนมแม่ อย่างเหมาะสม อย่างน้อยที่สุด 6 เดือน เพราะนมแม่มีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อพัฒนาการ ทางสมองและภูมิคุ้มกัน และสารอาหารสำคัญที่ช่วยพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของลูก อีกทั้งระหว่างให้นมทำให้เกิดสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างแม่กับลูกเป็นการกระต้นพัฒนาการที่ดีสำหรับวัยทารก แต่หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถให้นมแม่ได้ นมแพะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก เพราะนมแพะมีระบบการให้น้ำนม แบบเดียวกับ นมแม่ ที่เรียกว่า ระบบอะโพรไคน์ ทำให้มีสารอาหารจากธรรมชาติในปริมาณที่สูง เรียกว่า Bio Active component ประกอบด้วย ทอรีน โคลีน โพลีเอมีนส์และโกรท แฟคเตอร์ และคุณลักษณะพิเศษของโปรตีนในนมแพะคือ ย่อยง่าย ไม่ทำให้เด็กมีอาการ ท้องอืด ท้องผูก นอกจากนี้ยังมีใยอาหารอย่าง Prebiotic ชนิด Oligosaccharide เช่น Inulin และ Oligofructose ซึ่งเป็นใยอาหารที่ ไม่ถูกย่อย ในกระเพาะอาหาร เพราะทนต่อน้ำย่อย กรด ด่าง ในกระเพาะ และลำไส้ ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์สุขภาพ จึงช่วยปรับสมดุล ของระบบทางเดินอาหาร ลดการอักเสบบริเวณลำไส้ ทำให้ระบบทางเดินอาหาร ทำงานได้อย่างเป็นปกติ ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง ผลที่ตามมาลูกน้อยจึงมี น้ำหนักตัวดีและพัฒนาการที่ดีสมวัยที่สำคัญ ควรส่งเสริม ภูมิคุ้มกันโรค ให้กับทารก โดยการไปพบแพทย์ เพื่อรับความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น อาทิเช่น การให้วัคซีนตามวัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคต่าง ๆ พร้อมประเมิน เกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย รวมถึงการให้ความรู้กับคุณพ่อ คุณแม่ เกี่ยวกับเทคนิคการกระตุ้นพัฒนาการ และการเลี้ยงดูที่เหมาะสม จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ลูกวัย 1 ขวบขึ้นไป
เด็กวัย 1 ขวบขึ้นไป เป็นช่วงวัยที่ต้องการกระตุ้นพัฒนาการมากในหลายด้าน คุณพ่อ คุณแม่ ควรให้ความรัก ความอบอุ่นอย่างเหมาะสมต่อเนื่อง เริ่มอบรม ให้ลูกมีระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเอง เปิดโอกาสให้เด็กได้ พัฒนาทักษะพื้นฐานด้วยตัวเอง อย่างเช่น ปล่อยให้ลูกวัย 1 - 3 ขวบ รับประทานอาหารเองบ้าง โดยดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่ควรทำทุกอย่างแทนเด็ก เพราะนั่นเท่ากับว่า คุณไปขัดขวางการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการช่วยเหลือตัวเอง ที่เด็กวัยนี้ควรรู้ ที่สำคัญคุณพ่อ คุณแม่ควรปล่อยวางในบางเรื่อง ลดการ ช่วยเหลือลูก มากเกินไป เปิดโอกาสให้ลูกได้ฝึกคิด ฝึกทำอะไรด้วยตัวเองบ้าง แต่คุณพ่อ คุณแม่ก็มีหน้าที่คอยสอนว่า สิ่งไหนถูก สิ่งไหนไม่ควรทำ

การกระตุ้นพัฒนาการของเด็กวัย 1 ขวบขึ้นไปอย่างเหมาะสม

  1. คุณพ่อ คุณแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูก เพราะเด็กวัยนี้จะเรียนรู้จาก การเลียนแบบ ดังนั้น การที่คุณพ่อ คุณแม่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี จึงสำคัญ มากกว่า การสอนด้วยการพูดเพียงอย่างเดียว
  2. ตระหนักว่าการเล่น เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ เพราะการเล่นจะช่วย ส่งเสริมพัฒนาการต่าง ๆ ของลูกให้สมวัยได้มาก อย่างเช่น การเคลื่อนไหว ส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายและกล้ามเนื้อ การคิดริเริ่มฝึกจินตนาการ และฝึกการแก้ปัญหา นอกจากนี้ การที่เด็กได้เล่นร่วมกับเพื่อน หรือพี่น้อง ก็ยิ่งทำให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องของการแบ่งปัน ทักษะทางสังคม รวมถึงการแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม
  3. อบรมปลูกฝังวินัย และความรับผิดชอบตามวัย ทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบ ส่วนตัว และหน้าที่ในบ้าน ที่สำคัญคุณพ่อ คุณแม่ควรเปิดโอกาส ให้ลูกได้ ฝึกฝนทักษะการช่วยเหลือตัวเอง ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะอื่นตามวัย
  4. ส่งเสริมให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า มีความสามารถ ปลูกฝังให้ลูกรู้สึก ว่าเขามีคุณค่า โดยการชื่นชมทุกครั้งที่มีโอกาส อย่างเช่น เมื่อเด็กสามารถ ทำอะไรดี ๆ สำเร็จได้ด้วยตัวเอง ก็ควรที่จะชื่นชมยินดีให้เขาเห็นถึงคุณค่าในตัวเอง

ปัจจัยที่ส่งเสริมพัฒนการของเด็ก

  1. อาหาร อาหารมีความสำคัญต่อชีวิต ตั้งแต่อยู่ในท้องมารดา เด็กจำนวนมากขาดสารอาหารตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่ ทำให้เด็กมีน้ำหนักแรกคลอดต่ำกว่า 2500 กรัม ระยะหลังคลอดถึง 6 เดือน เป็นระยะที่เด็กควรได้รับสารอาหารที่เหมาะสมที่สุด นั่นก็คือ ร่างกายของเด็กต้องได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ เด็กต้องการปริมาณและคุณภาพให้เพียงพอต่อการพัฒนาทางด้านร่างกาย
  2. ความรัก และความเอาใจใส่ ความรู้สึกปลอดภัย และความไว้วางใจกัน สิ่งเหล่านี้ เป็นอาหารทางใจที่ดี ถือเป็นรากฐานที่สำคัญ หากคุณพ่อ คุณแม่และคุณครู เข้าใจเด็ก รู้จักตอบสนองความต้องการของเด็กอย่างเหมาะสม เมื่อโตขึ้น เด็กจะเกิดความมั่นใจในตนเอง และมองโลกในแง่ดี รู้จักปรับตัวอยู่กับผู้อื่นได้อย่างดี
  3. การเล่น ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในทุกด้าน ในขณะที่เด็กเล่น เด็กจะใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ฝึกการใช้ภาษา ฝึกการแก้ปัญหา เรียนรู้การปรับตัว และได้ผ่อนคลายความตึงเครียด ดังนั้น คุณพ่อ คุณแม่ และคุณครูควรเสริมสร้างเด็กเล็กด้วยการจัดกิจกรรมการเล่นระหว่างวัน ซึ่งเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กให้ดีขึ้น
  4. การฝึกทางภาษา ประสบการณ์ทางภาษา โดยเฉพาะการฟัง การพูด ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในด้านพัฒนาการทางสติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม คุณพ่อ คุณแม่ควรพูดคุยกับลูกอยู่เสมอ
  5. ภาวะแวดล้อม สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะตัวบุคคล อย่างเช่น คุณพ่อ คุณแม่ ครอบครัวที่สัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก ควรมีความขัดแย้งในการอบรมลูกน้อยที่สุด เพื่อสุขภาพจิตและกายของลูกเป็นปกติ จะช่วยให้พัฒนาการของ เด็กดำเนิน ไปได้ดีขึ้น

จะเห็นได้ว่า พัฒนาการของเด็ก จะดีได้นั้น ควรเริ่มจากอาหาร และโภชนาการที่ดี ซึ่งสารอาหารเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโต ของร่างกาย และสมอง เมื่อเซลล์สมองมีการเจริญเติบโตดี บวกกับการได้รับกระตุ้น และส่งเสริมพัฒนาการ ในทุก ๆ ด้าน ก็จะทำให้เด็กเติบโตมาอย่างมีคุณภาพ นมแพะถือเป็นอีกทางเลือก เพราะมีส่วนผสมของสารอาหารที่จำเป็นต่อการเสริมสร้างพัฒนาการในทุกๆด้านของเด็กเล็ก โดยเฉพาะเป็นโปรตีน CPP หรือ Casein Phosphopeptides ซึ่งเป็นโปรตีนนุ่ม ย่อยง่าย ร่างกายดูดซึมนำไป ใช้ได้อย่าง เต็มที่ ช่วยในการดูดซึมแร่ธาตุต่างๆ ที่สำคัญต่อร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แคลเซียม เหล็ก สังกะสี แมกนีเซียม เด็กที่ได้รับอาหารที่ดีตั้งแต่แรกเกิด ผ่านนมแม่ และอาหารเสริมอื่นตามช่วงวัยจะช่วยให้ร่างกาย แข็งแรง จาก ภายในสู่ภายนอก นมแพะจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับลูกน้อย และถ้าหากคุณแม่เลือกนมแพะเป็นนมเสริมให้กับลูกน้อยอยู่แล้ว ก็ควรให้ดื่มนมแพะอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและร่างกายที่ที่แข็งแรง ในระยะยาว และเพื่อให้ลูกน้อยมีพัฒนาการที่ดีสมวัยนั่นเอง

หากคุณแม่มีปัญหาในส่วนของโภชนาการ หรือสารอาหารสำหรับลูกน้อย หรือมีปัญหาเรื่องของน้ำนม ไม่รู้จะเริ่มต้นเลือกนมให้ลูกอย่างไร สามารถปรึกษาได้ที่ ศูนย์โภชนาการนมแพะ 02-683- 3394-6 หรือ 02-8812488 (วันและเวลาทำการ) 1800-29- 3838 (ฟรีเฉพาะเบอร์บ้านและระบบทรู) ด้วยที่นี่จะมีคำแนะนำเกี่ยวกับสารอาหารธรรมชาติ ที่มีคุณประโยชน์มากมาย และข้อมูลเกี่ยวกับ Natural Genius สร้างพัฒนาการความฉลาดได้ด้วยธรรมชาติ เพื่อพัฒนาการที่ดีสมวัยของลูกน้อยนั่นเอง