Over Feeding

ลูกกินนมมากเกินไป (Over  feeding ) อันตรายหรือไม่

ลูกกินนมมากเกินไป (Over feeding ) อันตรายหรือไม่

MamaExpert Team 19 October 2015

พฤติกรรมการกินของลูกทรมานจิตใจแม่  หลายบ้านๆประสบปัญหานี้อยู่ ลูกกินมาก กินไม่หยุดหย่อน  แม่หลายคนถึงกับเครียด! โดยเฉพาะคุณแม่มือใหม่กับการที่ลูกมีพฤติกรรมหิวตลอด คุณแม่ทนฟังเสียงร้องไม่...

Over Feeding นมแม่ ลูกกินนมมาก

สูตรคำนวณน้ำนมที่ลูกควรได้รับ 0-12เดือน

สูตรคำนวณน้ำนมที่ลูกควรได้รับ 0-12เดือน

MamaExpert Team 11 September 2014

ความต้องการนมของเด็กแต่ละคนไม่เท่ากัน ถึงจะเกิดพร้อมๆกันก็ตามค่ะ ปริมาณการให้นมกับลูกน้อย ขึ้นอยู่กับ น้ำหนัก พฤติกรรมการเคลื่อนไหว  การเผาผลาญและการดูดซึมของร่างกายก็มีส่วนกำหนดปริมารน้ำนมโดยอัตโนมัต...

Over Feeding นมผง นมแม่