Mriทารกในครรภ์

ทำ MRI  ดูการเคลื่อนไหวของทารกในครรภ์ และหาความพิการของทารกในครรภ์ได้อย่างแม่นยำ

ทำ MRI ดูการเคลื่อนไหวของทารกในครรภ์ และหาความพิการของทารกในครรภ์ได้อย่างแม่นยำ

MamaExpert 16 January 2017

Magnetic Resonance Imaging หรือ MRI คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับสร้างภาพอวัยวะภายในร่างกาย โดยอาศัยหลักการของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นวิทยุ แล้วนำสัญญาณที่ได้มาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ทำให้ได้ภาพอวัยวะภ...

Mriทารกในครรภ์