ทำ MRI ดูการเคลื่อนไหวของทารกในครรภ์ และหาความพิการของทารกในครรภ์ได้อย่างแม่นยำ

16 January 2017
18066 view

Magnetic Resonance Imaging หรือ MRI คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับสร้างภาพอวัยวะภายในร่างกาย โดยอาศัยหลักการของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นวิทยุ แล้วนำสัญญาณที่ได้มาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ทำให้ได้ภาพอวัยวะภายในของร่างกาย เช่น สมอง กระดูกสันหลัง ตับ ไต ข้อ ที่มีความคมชัด สามารถแยกเนื้อเยื่อของร่างกายที่ปกติและที่ผิดปกติออกจากกันได้ 
การตรวจ MRI ของทารกในครรภ์ (MRI Fetus)

การพัฒนาเทคนิคการตรวจของเครื่อง MRI รุ่นใหม่ที่มี fast imaging sequence ทำให้  มีความว่องไวมากพอที่จะตรวจทารกในครรภ์ได้โดยภาพไม่สั่นไหว MRI จึงสามารถใช้ตรวจหาความผิดปกติของทารกในครรภ์ได้ MRI มีบทบาทในการวินิจฉัยความผิดปกติบางอย่างของทารกในครรภ์ที่การตรวจอัลตร้าซาวด์อาจให้วินิจฉัยได้ลำบาก เช่น การตรวจหาความผิดปกติของสมองส่วน  และการตรวจหา ความพิการของทารกในครรภ์  MRI จึงมีส่วนช่วยในการในคำปรึกษาแก่มารดา แผนการรักษาหรือวางแผนการคลอด