Bioactive Components

นมแม่มีดีอะไรซ่อนอยู่ แม่ยุคใหม่ต้องรู้ !!!

นมแม่มีดีอะไรซ่อนอยู่ แม่ยุคใหม่ต้องรู้ !!!

MamaExpert Team 22 March 2019

ตั้งแต่วันแรกที่คลอด ลูกรักต้องการสารอาหารในการบำรุงร่างกายและสมองให้เจริญเติบโตอย่างสมวัย คุณแม่หลายบ้านอาจทราบอยู่ก่อนแล้วว่า อาหารสำคัญสำหรับทารกนั้น คือน้ำนมแม่ เพราะนมแม่อุดมไปด้วย สารอาหารธรรม...

Recommended สารอาหารธรรมชาติ Bioactive Components

นมดีๆ ของลูกต้องประมาณไหน? คุณแม่มือใหม่ต้องอ่าน

นมดีๆ ของลูกต้องประมาณไหน? คุณแม่มือใหม่ต้องอ่าน

MamaExpert Team 08 November 2018

นมดีๆ ของลูกคือนมแม่ องค์การอนามัยโลกและกุมารแพทย์ทั่วโลกต่างเห็นพ้องต้องกันว่านมแม่เป็นสารอาหารจากธรรมชาติ มีสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสมองและร่างกาย และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูก แต่เด็กบา...

การเลือกนมให้ลูก อะโพไครน์ Recommended

Bioactive Components สำคัญต่อการเจริญเติบโตและสมองลูกรักอย่างไร

Bioactive Components สำคัญต่อการเจริญเติบโตและสมองลูกรักอย่างไร

MamaExpert Team 23 May 2016

สมองของลูกเริ่มพัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรภ์ หลังจากวันที่ลูกลืมตาดูโลก สมองของลูกมีการพัฒนาต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง  1000 วันแรกของชีวิต นับจากวันเริ่มปฏิสนธิ เป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการเสริมสร้างพัฒนาการทางสมอง...

Recommended Bioactive Components นมผสม