แผลผ่าตัดคลอด

ห้ามรับประทานไข่หลังผ่าตัดคลอด จริงหรือ?

ห้ามรับประทานไข่หลังผ่าตัดคลอด จริงหรือ?

MamaExpert Team 10 November 2014

รับประทานไข่หลังผ่าตัดคลอด เข้าใจการรับประทานไข่ ให้ถูกต้อง ความเข้าใจที่ว่า หลังจากผ่าตัดคลอดบุตร หรือมีแผลจากอุบัติเหตุน้อยใหญ่แล้วห้ามกินไข่เด็ดขาด เพราะไข่จะทำให้แผลอักเสบ เป็นหนอง เน่า หายช...

การดูแลแผลผ่าตัดคลอดให้หายเร้ว ของห้ามกินหลังผ่าตัดคลอด ผ่าคลอด