แผลผ่าคลอด

คุณแม่ผ่าตัดคลอด ดูแลตนเองหลังคลอดบุตรให้ถูกต้อง

คุณแม่ผ่าตัดคลอด ดูแลตนเองหลังคลอดบุตรให้ถูกต้อง

MamaExpert Team 30 March 2015

คุณแม่ผ่าคลอด ดูแลตนเองหลังคลอดบุตรให้ถูกต้อง การผ่าตัดคลอดบุตร เป็นวิธีการคลอดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากในขณะผ่าคลอดนั้นแพทย์จะฉีดยาสลบ ซึ่งจะทำให้ไม่รู้สึกเจ็บ แต่วิธีนี้แพ...

การดูแลตัวเองหลังคลอด การดูแลตัวเองหลังผ่าคลอด การผ่าคลอด