แนวทางการพัฒนา Eqในเด็ก

แนวทางการพัฒนา EQในเด็กวัยต่างๆ

แนวทางการพัฒนา EQในเด็กวัยต่างๆ

MamaExpert Team 29 September 2014

แนวทางการพัฒนา EQในเด็ก “E.Q.” คือ ชื่อย่อของ Emotional Quotient หรือ เชาว์อารมณ์ (Emotional Intelligence) ซึ่งหมายถึง ความสามารถใน การตระหนักรู้ถึง ความรู้สึกของตนเอง และผู้อื่น เพื่อการสร้างแจงจูงใจ...

ความฉลาดทางอารมณ์ พัฒนาการทารก พัฒนาการเด็ก