เด็กไข้สูง

ไข้กาฬหลังแอ่นในเด็ก มฤตยูดำที่หวนกลับมาอีกครั้ง

ไข้กาฬหลังแอ่นในเด็ก มฤตยูดำที่หวนกลับมาอีกครั้ง

MamaExpert Team 25 February 2016

โรคไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal disease) เป็นได้กับคนทุกกลุ่มอายุ แต่มักพบในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ โดยเฉพาะเด็กที่อายุต่่ากว่า 5 ปี โรคไข้กาฬหลังแอ่นนี้ เกิดจากจากเชื้อแบคทีเรีย (Neisser...

Meningococcal Disease เด็กไข้สูง เยื่อหุ้มสมองอักเสบ