เด็กควรนอนท่าไหน

เด็กควรนอนท่าไหน ถึงจะปลอดภัยที่สุด

เด็กควรนอนท่าไหน ถึงจะปลอดภัยที่สุด

MamaExpert Team 04 August 2014

เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากในอตีดเกี่ยวกับท่านอนของเด้ก แต่ปัจจุบันแนะนำให้นอนหงายเท่านั้น ยกเว้นแต่มีข้อแนะนำจากแพทย์เป็นบางกรณีเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีปัญหาเสียชีวิตขณะนอนหลับในทารก (su...

Sids Sudden Infant Death Syndrome การนอนของทารก