เด็กกินนมกี่ออนซ์

ขนาดกระเพาะของลูกน้อยวัยแรกเกิด

ขนาดกระเพาะของลูกน้อยวัยแรกเกิด

MamaExpert Team 16 May 2014

กระเพาะของลูกน้อย การโฆษณาชวนเชื่อจากสื่อต่างๆเรื่องการเสริมนม การให้นมผสม (นมผง) แรกคลอด ปริมาณเท่านั้น  เท่านี้ ถึงจะเหมาะสม ในกลุ่มคุณแม่ที่น้ำนมยังไม่มาในวันแรกหลังคลอด จึงตกเป็นเหยื่อของบริษัทนมอ...

ขนาดความจุกระเพาะของทารก ควรให้ลูกกินนมเท่าไหร่ นมแม่