ขนาดความจุกระเพาะของทารก

กระเพาะของลูกน้อย มีความจุน้อย อย่าเร่งป้อนนมเกินขนาด!

กระเพาะของลูกน้อย มีความจุน้อย อย่าเร่งป้อนนมเกินขนาด!

MamaExpert Team 16 May 2014

ขนาดกระเพาะของลูกน้อยวัยแรกเกิด และปริมาณนมที่ทารกต้องการใน 1 เดือนแรก การโฆษณาชวนเชื่อจากสื่อต่างๆเรื่องการเสริมนม การให้นมผสม (นมผง) แรกคลอด ปริมาณเท่านั้น  เท่านี้ ถึงจะเหมาะสม ในกล...

ขนาดความจุกระเพาะของทารก ควรให้ลูกกินนมเท่าไหร่ นมแม่