ขนาดความจุกระเพาะของทารก

ขนาดกระเพาะของลูกน้อยวัยแรกเกิด

ขนาดกระเพาะของลูกน้อยวัยแรกเกิด

MamaExpert Team 16 May 2014

กระเพาะของลูกน้อย มีความจุน้อย อย่าเร่งป้อนนมเกินขนาด การโฆษณาชวนเชื่อจากสื่อต่างๆเรื่องการเสริมนม การให้นมผสม (นมผง) แรกคลอด ปริมาณเท่านั้น  เท่านี้ ถึงจะเหมาะสม ในกลุ่มคุณแม่ที่น้ำนมยัง...

ขนาดความจุกระเพาะของทารก ควรให้ลูกกินนมเท่าไหร่ นมแม่