เครื่องดื่มบำรุงครรภ์

เครื่องดื่มบำรุงครรภ์ ที่ดี มีประโยชน์ต่อคุณแม่และลูกนอย

เครื่องดื่มบำรุงครรภ์ ที่ดี มีประโยชน์ต่อคุณแม่และลูกนอย

MamaExpert Team 28 November 2014

เครื่องดื่มบำรุงครรภ์  ขณะตั้งครรภ์ คุณแม่ควรพิถีพิถันในการคัดสรรอาหารและเครื่องดื่มที่ดีมีประโยชน์เพื่อบำรุงครรภ์ ใน1วันคุณแม่ต้องดื่ม นมวันละ 1- 2 กล่องไม่ควรเกินนี้เนื่องจากเสี่ยงต่อลูกอาจม...

อาหารคนท้อง อาหารบำรุงครรภ์ เครื่องดื่มบำรุงครรภ์