อาการแพ้ท้อง

อาการแพ้ท้อง

อาการแพ้ท้อง

MamaExpert Team 26 August 2012

อาการแพ้ท้อง อาการแพ้ท้องเป็นอาการที่พบได้บ่อยในหญิงตั้งครรภ์ทั้งหลาย พบได้ประมาณร้อยละ 80 เลยทีเดียวที่ภายหลังตั้งครรภ์ไม่นาน จะเริ่มมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เวียนศรีษะ อ่อนเพลีย ซึ่งอาการเหล่านี้เรีย...

การตั้งครรภ์ อาการคนท้อง อาการแพ้ท้อง