สวนล้างช่องคลอด

แพทย์แนะเรื่องจิ๋ม จิ๋ม ยิ่งล้าง ยิ่งล่วงลึ กยิ่งเพิ่มกลิ่น อย่าสวนล้างช่องคลอด

แพทย์แนะเรื่องจิ๋ม จิ๋ม ยิ่งล้าง ยิ่งล่วงลึ กยิ่งเพิ่มกลิ่น อย่าสวนล้างช่องคลอด

MamaExpert Team 22 July 2015

ผู้หญิงอย่าสวนล้างช่องคลอด   ผู้หญิงมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทำความสะอาดจุดซ่อนเร้น มักจะล้างทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นและสวนล้างช่องคลอดไปพร้อมกันด้วยน้ำยากำจัดกลิ่น เพราะเข้าใจผิดคิดว...

จุดซ่อนเร้นมีกลิ่น สวนล้างช่องคลอด