รกลอกตัวก่อนกำหนด

รกลอกตัวก่อนกำหนด (Placental abruption หรือ Abruptio placentae)

รกลอกตัวก่อนกำหนด (Placental abruption หรือ Abruptio placentae)

MamaExpert Team 23 June 2015

ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด(Placental abruption หรือ Abruptio placentae) ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด พบได้ 1 ใน 200 คน มีทั้งแบบชัดเจนและไม่ชัดเจน โดยปกติแล้ว รก จะลอกตัวก็ต่อเมื่อผ่านกระบวนการคลอดเรียบร้อยแ...

Abruptio Placentae Placental Abruption การตั้งครรภ์

สาเหตุที่ทำให้ ทารกเสียชีวิตในครรภ์

สาเหตุที่ทำให้ ทารกเสียชีวิตในครรภ์

MamaExpert Team 01 April 2014

สิ่งที่คุณแม่ตั้งครรภ์ต้องตระหนักและควรปฎิบัติคือการไปฝากครรภ์ตามนัด  คุณแม่หลายๆคน อาจไม่เห็นความสำคัญของการฝากครรภ์ คุณแม่ทราบหรือไม่  ขณะตั้งครรภ์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับลูกน้อยอ...

ทารกดิ้นน้อย ทารกตาย ทารกหัวใจเต้นน้อยลง