รกลอกตัวก่อนกำหนด

ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด อันตรายหรือไม่?

ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด อันตรายหรือไม่?

MamaExpert Team 23 June 2016

หัวข้อ & เนื้อหา สาเหตุรกลอกตัวก่อนกำหนด กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด อาการรกลอกตัวก่อนกำหนด การรักษารกลอกตัวก่อนกำหนด รกลอกตัวก่อนกำหนด  ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนดเกิดขึ้น...

Abruptio Placentae Placental Abruption การตั้งครรภ์

สาเหตุที่ทำให้ ทารกเสียชีวิตในครรภ์

สาเหตุที่ทำให้ ทารกเสียชีวิตในครรภ์

MamaExpert Team 01 April 2014

สิ่งที่คุณแม่ตั้งครรภ์ต้องตระหนักและควรปฎิบัติคือการไปฝากครรภ์ตามนัด  คุณแม่หลายๆคน อาจไม่เห็นความสำคัญของการฝากครรภ์ คุณแม่ทราบหรือไม่  ขณะตั้งครรภ์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับลูกน้อยอ...

ทารกดิ้นน้อย ทารกตาย ทารกหัวใจเต้นน้อยลง