ปวดท้องขณะตั้งครรภ์

สาเหตุที่ทำให้ ทารกเสียชีวิตในครรภ์

สาเหตุที่ทำให้ ทารกเสียชีวิตในครรภ์

MamaExpert Team 01 April 2014

สิ่งที่คุณแม่ตั้งครรภ์ต้องตระหนักและควรปฎิบัติคือการไปฝากครรภ์ตามนัด  คุณแม่หลายๆคน อาจไม่เห็นความสำคัญของการฝากครรภ์ คุณแม่ทราบหรือไม่  ขณะตั้งครรภ์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับลูกน้อยอ...

ทารกดิ้นน้อย ทารกตาย ทารกหัวใจเต้นน้อยลง

การตั้งครรภ์นอกมดลูก (Ectopic pregnancy)

การตั้งครรภ์นอกมดลูก (Ectopic pregnancy)

MamaExpert Team 13 January 2014

ท้องนอกมดลูก หรือ การตั้งครรภ์นอกมดลูก (Ectopic pregnancy) เป็นภาวะแทรกซ้อนทางการตั้งครรภ์ที่อันตราย เป็นความผิดปกติของการตั้งครรภ์อย่างหนึ่ง ซึ่งแทนที่ตัวอ่อนของมนุษย์ที่เกิดจากการปฏิสนธิของไข่และตัว...

Ectopic Pregnancy การตั้งครรภ์ การตั้งครรภ์นอกมดลูก