ยาไมฟิพริสโทน

นักเรียน นักศึกษาแห่ซื้อยาทำแท้งทางเน็ต แพทย์เตือนอันตรายอาจถึงตายได้

นักเรียน นักศึกษาแห่ซื้อยาทำแท้งทางเน็ต แพทย์เตือนอันตรายอาจถึงตายได้

MamaExpert Team 16 March 2016

ความเสรีของร้านค้าออนไลน์ ส่งผลให้ พวกฉวยโอกาสหาเงินได้ง่ายขึ้น และที่พบขายเกล่อในเฟซบุ๊ค ก็คือ ยาทำแท้ง กลุ่มเป้าหมายหลักคือ นักเรียนนักศึกษาที่ท้องไม่พร้อม จึงง่ายที่ตกลงซื้อยาเถื่อนในช่องทางดังกล่า...

ยาทำแท้ง ยาไซโตเทค ยาไมฟิพริสโทน